Hãy cho biết hiện trạng sử dụng đất của vùng đồng bằng sông Hồng chủ yếu là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết hiện trạng sử dụng đất của vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là
A. đất phi nông nghiệp.
B. đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.
C. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm.

D. đất lâm nghiệp có rừng.

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 18 
Cách giải: 
Hiện trạng sử dụng đất của vùng đồng bằng sông Hồng chủ yếu là đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm (nền màu vàng). Do vùng có diện tích đồng bằng phù sa rộng lớn và màu mỡ. 

Chọn C.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng Atlat Địa lí trang 18
Giải chi tiết: 

Hiện trạng sử dụng đất của vùng ĐB sông Hồng chủ yếu là: đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hằng năm. Bởi đây là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa là chủ yếu.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng Atlat Địa lí trang 18
Giải chi tiết: 

Hiện trạng sử dụng đất của vùng ĐB sông Hồng chủ yếu là: đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hằng năm. Bởi đây là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa là chủ yếu.

Xem thêm  Cố tiên sinh hóa ra anh là như vậy full

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

08/09/2021 544

B. đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả

C. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm

Đáp án chính xác

D. đất lâm nghiệp có rừng

Phương pháp giải:
Sử dụng Atlat Địa lí trang 18
Giải chi tiết:

Hiện trạng sử dụng đất của vùng ĐB sông Hồng chủ yếu là: đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hằng năm. Bởi đây là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa là chủ yếu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là nhóm các đô thị loại 2 của nước ta?

Xem đáp án » 08/09/2021 1,804

Cho biểu đồ:

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ, lượng mưa của Lai Châu?

Xem đáp án » 08/09/2021 1,171

Căn cứ vào Bản đồ cây công nghiệp Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết hai tỉnh nào dưới đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta? 

Xem đáp án » 08/09/2021 728

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm chậm việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 08/09/2021 586

Trình độ thâm canh cao, sản xuất hàng hoá, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp là đặc điểm sản xuất của vùng nông nghiệp

Xem đáp án » 08/09/2021 564

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?

Xem đáp án » 08/09/2021 554

Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2010 – 2018

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/09/2021 364

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào sau đây của nước ta đổ ra biển qua cửa Hội?

Xem đáp án » 08/09/2021 344

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ có mỏ thiếc là

Xem đáp án » 08/09/2021 292

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Tây Ninh? 

Xem đáp án » 08/09/2021 285

Hãy cho biết đâu là nhược điểm lớn của đô thị nước ta làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế? 

Xem đáp án » 08/09/2021 276

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi Phu Luông có độ cao là 

Xem đáp án » 08/09/2021 265

Ở nước ta, hiện tượng khô hạn và tình trạng hạn hán có thời gian kéo dài nhất là vùng nào dưới đây?

Xem đáp án » 08/09/2021 246

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết làng nghề cổ truyền Tân Vạn thuộc vùng 

Xem đáp án » 08/09/2021 221

Ngành chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh chủ yếu nào dưới đây để phát triển?

Xem đáp án » 08/09/2021 194

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.