Hái chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch thuốc tím

Các hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là các chất có liên kết đôi C=C, liên kết ba C≡C kém bền.

Từ đó xác định được chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.

Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch thuốc tím (trong điều kiện thường hoặc đun nóng) là

A.Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

B.Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

Đáp án chính xác

C.Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D.Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Xem lời giải

02/03/2020 5,456

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

Đáp án chính xác

B. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Đáp án A

Axeton, benzen, xiclobutan không làm mất màu dung dịch thuốc tím

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Giá trị của a là 

 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm  Cách nạp robux trên điện thoại

Xem thêm »

Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch thuốc tím (trong điều kiện thường hoặc đun nóng) là

A. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

B. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Bạn đang xem bài viết của chuyên mục Thuốc
Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.