hagerman là gì – Nghĩa của từ hagerman

hagerman có nghĩa là

Một tính cách giả hoặc một giả mạo.Một đối tác kinh doanh phát triển mạnh về lợi ích cá nhân.

Ví dụ

“Đó là Hagerman loại thực sự vặn vít chúng tôi hơn”

hagerman có nghĩa là

Một từ thường được sử dụng để giới thiệu đến một poser hoặc chump

Ví dụ

“Đó là Hagerman loại thực sự vặn vít chúng tôi hơn”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Nội dung nào dưới đây không phải là khó khăn của Nhật Bản ngay sau chiến tranh thế giới thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.