haa haa là gì – Nghĩa của từ haa haa

haa haa có nghĩa là

Một loại thuốc không được phép bởi luật, giết chết ngay lập tức.

Ví dụ

‘Ăn lông của tôi ma túy ma túy haa haa’

haa haa có nghĩa là

Hully, hoo-haa-haa

Ví dụ

‘Ăn lông của tôi ma túy ma túy haa haa’
Hully, hoo-haa-haa

haa haa có nghĩa là

Hey nhìnhoully!”

Ví dụ

‘Ăn lông của tôi ma túy ma túy haa haa’

haa haa có nghĩa là

Hully, hoo-haa-haa
Hey nhìnhoully!”
“Hoo-hully-haa-haa”

Ví dụ

‘Ăn lông của tôi ma túy ma túy haa haa’

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  chese là gì - Nghĩa của từ chese

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.