Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

 • Bài giảng Giải tích 2 – TS. Bùi Xuân Diệu

  (NB) Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;…Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p quangbinhuni 21/03/2022 18

 • Bài giảng Giải tích 3 – TS. Bùi Xuân Diệu

  (NB) Bài giảng Giải tích 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về chuỗi số; Chuỗi số dương; Phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược; Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;…Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p quangbinhuni 21/03/2022 16

 • Bài giảng Giải tích 1 – TS. Bùi Xuân Diệu

  (NB) Bài giảng Giải tích 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số một biến số; Tích phân; hàm số nhiều biến số;…Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p quangbinhuni 21/03/2022 16

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 Nhập môn về sinh học phân tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lược sử; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Những đóng góp lớn của sinh học phân tử hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p quangbinhuni 21/03/2022 15

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 Sự sao chép DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Sự sao chép của DNA; Sửa sai trong sao chép và khi không sao chép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  Xem thêm  Open the door to nghĩa là gì

   118 p quangbinhuni 21/03/2022 17

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 Các loại RNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các RNA và vai trò của chúng; Cắt nối ở RNA tế bào nhân thật: khái niệm, cắt nối RNA trong nhân tế bào nhân thật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p quangbinhuni 21/03/2022 15

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 Quá trình dịch mã, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố cần thiết cho quá trình dịch mã; Diễn biến dịch mã ở ribosom (chu trình ribosom); Nhu cầu năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp protein; Độ chính xác của quá trình dịch mã; Các yếu tố ức chế quá trình dịch mã.

   65 p quangbinhuni 21/03/2022 15

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 Sự phiên mã và mã di truyền, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc chung; Sự phiên mã ở tế bào nhân nguyên thuỷ; Sự phiên mã ở tế bào nhân thật; Phiên mã ngược ở retrovirus; Mã di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p quangbinhuni 21/03/2022 16

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 Điều hoà hoạt động gen, cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều hoà quá trình sao chép; Điều hoà quá trình phiên mã; Kiểm soát cảm ứng âm; Kiểm soát ức chế âm; Cơ chế điều hoà suy giảm; Kiểm soát cảm ứng dương; Đa kiểm soát; Kiểm soát sau dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo!

  Xem thêm  Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên. tính tổng và trung bình cộng của dãy số này.

   48 p quangbinhuni 21/03/2022 15

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 Di truyền vi khuẩn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu di truyền của vi khuẩn; Sự sao chép ở nhiễm sắc thể; Các kiểu sao chép DNA ở E.coli; Sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p quangbinhuni 21/03/2022 15

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 Đột biến gene, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại đột biến; Nguyên nhân đột biến; Các cơ chế chống lại đột biến; Các tính trạng đột biến và protein đột biến; Đột biến gen và ung thư; Các hệ thống chọn lọc đột biến ở vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p quangbinhuni 21/03/2022 14

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 – Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 Các phương pháp phân tích DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiết tách DNA; Các phương pháp định tính và định lượng sơ bộ acid nucleic; Kỹ thuật cắt, nối, lai DNA và ứng dụng; Các phương pháp xác định trình tự DNA; Kỹ thuật PCR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 21/03/2022 16

 • Xem thêm  Trung tâm giới thiệu việc làm Hồng Lĩnh

  Thuộc website Harveymomstudy.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.