Giáo trình đánh giá trong giáo dục pdf

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC (dành cho giáo viên phổ thông) PGS. TS. Nguyễn Công Khanh PGS. TS. Đào Thị Oanh PGS.TS. Nguyên Công Khanh Mục tiêu • Mục tiêu chung: nhằm tăng cường năng lực cho GV thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá HĐHT của HS trên lớp. • Mục tiêu cụ thể: – Lập kế hoạch đánh giá; – Thiết kế các công cụ đánh giá; – Tổ chức thực hiện đánh giá; – Cải tiến chất lượng học tập dựa trên kết quả đánh giá; và – Vận dụng hiệu quả các qui định hiện hành về kiểm tra đánh giá vào thực tế nhà trường và môn học. Nội dung • Lập kế hoạch đánh giá và tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá: 1 tín chỉ • Thiết kế, cải tiến, hoàn thiện các công cụ kiểm tra đánh giá: 1 tín chỉ • Cải tiến chất lượng dạy và học dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá: 1 tín chỉ. Phần I: LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ Mục tiêu Sau khi học xong phần này, giáo viên: • Phân biệt được các khái niệm cơ bản liên quan đến kiểm tra đánh giá; • Hiểu được vai trò và phân biệt được các mục đích khác nhau của kiểm tra đánh giá trong giáo dục • Triển khai được các loại hình đánh giá cơ bản trên lớp học • Hiểu quy trình và biết cách thiết lập một kế hoạch đánh giá lớp học phù hợp; Nội dung • Phần này bao gồm các nội dung sau: • Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập • Quy trình và năng lực thiết lập một kế hoạch đánh giá lớp học phù hợp I. Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập • 1.1. Các khái niệm cơ bản • 1.1.1. Đo lường (Measurement) • 1.1.2. Đánh giá (Assessment) • 1.1.3. Kiểm tra (Testing) • 1.1.4. Trắc nghiệm (Test) • 1.1.5. Định giá trị (Evaluation) … – tailieumienphi.vn

Xem thêm  Giá trị ý nghĩa của cuộc đời

Home Forums > Thư Viện Tổng Hợp > Tủ Sách Giáo Dục Đại Học > Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc) >

Tags:

(You must log in or sign up to reply here.)

Tìm tài liệu: Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

 • Bài giảng Kiểm tra đánh giá trong giáo dục (Dành cho giáo viên phổ thông) – PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, PGS.TS. Đào Thị Oanh

  Bài giảng Kiểm tra đánh giá trong giáo dục (Dành cho giáo viên phổ thông) sau đây được biên soạn nhằm giúp cho

  Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm Lào

  Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và áp dụng vào đổi mới

  Download

 • Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học

  Kiểm tra đánh giá có thể coi là một công cụ chính sách hữu hiệu nhất trong giáo dục. Khá nhiều nghiên cứu

  Download

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục: Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm – ThS. Ma Cẩm Tường Lam

  Mục tiêu của bài giảng Đánh giá trong giáo dục: Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm nhằm giúp trình bày giải

  Download

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THCS – Modul 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trình bày những kĩ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm

  Download

 • Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học – Phạm Văn Hoan

  Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học giúp học viên nắm được kĩ thuật biên

  Download

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THCS môn Hóa học

  “Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Download

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Tiếng Anh

  “Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Download

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Hóa học

  “Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng Rubric và Checklist vào kiểm tra đánh giá trong dạy học làm văn ở trường phổ thông

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng Rubric và Checklist vào kiểm tra đánh giá trong dạy học làm văn ở

  Download

Xem Thêm

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.