Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 6x 8 là

\[\begin{array}{l}A = {x^2} – 6x + 10\\= {x^2} – 6x + 9 + 1\\= {(x – 3)^2} + 1 \ge 1\\= > A \ge 1

\end{array}\]

Dấu = xảy ra <=> x-3=0<=>x=3

Vậy min A=1 đạt được khi x=3

Ta có :

$\begin{array}{l}{x^2} – 6x + 8\\ = {x^2} – 2.x.3 + 9 – 1\\ = {\left( {x – 3} \right)^2} – 1

\end{array}$

Vì ${\left( {x – 3} \right)^2} \ge 0\,\,\left( {\forall x} \right)$ nên ${\left( {x – 3} \right)^2} – 1 \ge 0 – 1 = \left( { – 1} \right)$

Vậy giá trị nhỏ nhất của \({x^2} – 6x + 8\) là \(-1\) và đạt được khi \(x-3=0\), hay \(x=3.\)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : x2 – 6x + 11

Các câu hỏi tương tự


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Những câu hỏi liên quan

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Iphone 13 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh bao nhiều W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.