Ghim giấy tiếng anh là gì

Create by : https://globalizethis.org

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Bạn đang làm nhân ᴠiên ᴠăn phòng trong môi trường làm ᴠiệc của bạn là những công tу nước ngoài & bạn không thể nào có thể nhớ hết tên các loại ᴠăn phòng phẩm bằng tiếng Anh? Đừng lo lắng, bởi đâу chính là bài ᴠiết mà fordaѕѕured.ᴠn хin chia ѕẽ ᴠới bạn để có thể bổ ѕung một ѕố từ ᴠựng tiếng anh ᴠăn phòng phẩm.

Bạn đang хem: Kẹp giấу tiếng anh là gì

Những đồ vật quen thuộc trong văn phòng của bạn, bạn đã biết cách gọi tên chúng chưa? Hãy bổ sung các từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm qua bài viết dưới đây nhé! Bạn sẽ có thêm hiều kiến thức về các vật dụng tưởng chừng quen thuộc nhưng vô cùng hữu ích đấy!

 • Tiếng Anh văn phòng thông dụng
 • Tiếng Anh giao tiếp nơi công sở
Ghim giấy tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng nhất cho người đi làm

Sau đây aroma xin chia sẻ với các bạn hệ thống từ vựng tiếng Anh văn phòng phẩm thông dụng nhất dành cho người đi làm. Ngoài ra, hình ảnh kèm theo sau đây sẽ giúp bạn ghi nhớ sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn khi gặp những đồ vật này:

Ghim giấy tiếng anh là gì
 1. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/: máy chữ
 2. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/: người trực tổng đài
 3. headset /ˈhed.set/: tai nghe
 4. stapler /ˈsteɪplər/: đồ bấm ghim
 5. calculator /ˈkælkjəleɪtər/: máy tính
 6. Air – conditioner /eə kən’di∫nə/: máy lạnh
 7. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ – tổng đài
 8. Suits /sju:t/: đồ vest
 9. printer  /ˈprɪn.təʳ/ – máy in
 10. Necktie /’nektai/: cà vạt
 11. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/: từng phòng nhỏ
 12. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/: máy xử lí văn bản
 13. typist /ˈtaɪ.pɪst/: nhân viên đánh máy
 14. printout /ˈprɪnt.aʊt/ – dữ liệu in ra
 15. Uniform /’ju:nifɔ:m/ : đồng phục
 16. calendar  /ˈkæl.ɪn.dəʳ/:lịch
 17. ID holder /id ‘houldə/: miếng nhựa đựng thẻ nhân viên
 18. Printout /’printaut/: dữ liệu được in ra
 19. cubicle /’kju:bikl/: văn phòng chia ngăn, ô làm việc
 20. in-box /ˈɪn.bɒks/: công văn đến
 21. Signature /’signət∫/: chữ kí
 22. Liquid glue /’likwid glu:/: keo lỏng
 23. Bookcase/ Bookshelf /’bukkeis/ : kệ sách
 24. Scotch tape /skɔt∫ teip/: băng keo trong
 25. Secretary /ˈsek.rə.tri/: thư kí
 26. Projector /prə’dʒektə/: máy chiếu
 27. desk /desk/: bàn làm việc
 28. Index card /’indeks ka:d/: card có in thông tin
 29. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/: hộp đựng danh thiếp
 30. computer /kəmˈpjuː.təʳ/: máy tính
 31. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ – điện thoại
 32. Staples /’steiples/: miếng ghim giấy bỏ trong cái dập ghim
 33. Rubber band /’rʌbə bænd/: dây thun
 34. Manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/: người quản lý, giám đốc
 35. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/: ghế văn phòng
 36. Stapler /’steiplə/ : cái dập ghim
 37. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/: máy tính
 38. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/: tủ đựng tài liệu
 39. Plastic paper clip: kẹp giấy bằng nhựa
 40. Push pin [pu∫ pin] : cái ghim giấy lớn.
 41. Blinder clip: đồ kẹp giấy có hai càng, dùng để kẹp lượng giấy lớn
 42. file folder     /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/: tập hồ sơ
 43. Drawing pin [‘drɔ:iη pin]: cái ghim giấy nhỏ (dùng để ghim lên bảng gỗ…)
 44. file clerk     /faɪl klɑːk/: nhân viên văn thư
 45. Pin: /pin/ cái ghim giấy
 46. photocopier  /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/: máy phô tô
 47. Binder: bìa rời, để giữ giấy tờ
 48. File folder: bìa hồ sơ cứng
 49. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/: giấy nhắn
Xem thêm:  Lời ru của mẹ hướng đến những ai chứa đựng những mong muốn gì trong bài a ơi tay mẹ

Các vật dụng văn phòng phẩm trên đây rất dễ nhớ và áp dụng trong làm việc nơi công sở, văn phòng. Vì vậy, bạn hãy ghi nhớ những từ vựng quen thuộc này nhé. Chúc các bạn học từ vựng tieng anh van phong pham nhanh chóng và có thể ứng dụng vào các hoạt động giao tiếp ngay trong văn phòng mình!

Xem thêm: khóa học tiếng Anh thương mại

Kẹp giấy, đinh ghim, kẹp bướm, ghim bấm đều dùng để gắn kết những tờ giấy nhưng cách gọi trong tiếng Anh khác nhau.

STT Từ vựng Nghĩa
1 paper clip kẹp giấy
2 plastic paper clip kẹp giấy bằng nhựa
3 thumbtack đinh bấm
4 pushpin đinh ghim giấy
5 binder clip kẹp bướm (dùng để kẹp giấy)
6 rubber band dây chun, dây kếp
7 staples ghim bấm
8 glue stick keo dán
9 liquid glue keo dán dảng lỏng
10 scotch tape băng dính (dùng để dính mọi thứ với nhau)
11 masking tape băng dính dạng giấy (thường dùng khi sơn, để bảovệ các cạnh của khu vực mà bạn không muốn sơn)
12 sealing tape băng niêm phong
13 scissors cây kéo
14 stapler cái dập ghim
15 correction pen bút xóa
16 correction fluid dung dịch xóa
17 highlighter bút dạ quang, bút highlight (dùng để đánh dấuthông tin trong văn bản)
18 file folder bìa đựng tài liệu
19 catalog envelope bao đựng catalog
20 mailer envelope bao đựng bưu phẩm
21 clasp envelope bao đựng tài liệu có móc gài
22 legal pad tập giấy dùng để ghi chép (giấy màu vàngcó dòng kẻ) 
23 carbon paper giấy than
24 whiteboard markers bút viết bảng trắng
25 envelope phong bì
26 post-it note pad tệp giấy vuông nhỏ dùng để ghi chú thích (note)có keo dán ở mặt sau
27 message pad tập giấy ghi lời nhắn
28 calculator máy tính bỏ túi
29 note pad/memo pad sổ tay, tập giấy được gắn kết với nhau ở méptrên cùng
30 whiteboard bảng trắng
Xem thêm:  F1 cách ly tại nhà bao lâu

Mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đồ dùng văn phòng, nhu yếu phẩm dễ dàng tại công ty VINACOM với 4 cách mua cơ bản như sau:

Kẹp giấy, đinh ghim, kẹp bướm, ghim bấm đều dùng để gắn kết những tờ giấy nhưng cách gọi trong tiếng Anh khác nhau.

STT Từ vựng Nghĩa
1 paper clip kẹp giấy
2 plastic paper clip kẹp giấy bằng nhựa
3 thumbtack đinh bấm
4 pushpin đinh ghim giấy
5 binder clip kẹp bướm (dùng để kẹp giấy)
6 rubber band dây chun, dây kếp
7 staples ghim bấm
8 glue stick keo dán
9 liquid glue keo dán dảng lỏng
10 scotch tape băng dính (dùng để dính mọi thứ với nhau)
11 masking tape băng dính dạng giấy (thường dùng khi sơn, để bảo
vệ các cạnh của khu vực mà bạn không muốn sơn)
12 sealing tape băng niêm phong
13 scissors cây kéo
14 stapler cái dập ghim
15 correction pen bút xóa
16 correction fluid dung dịch xóa
17 highlighter bút dạ quang, bút highlight (dùng để đánh dấu
thông tin trong văn bản)
18 file folder bìa đựng tài liệu
19 catalog envelope bao đựng catalog
20 mailer envelope bao đựng bưu phẩm
21 clasp envelope bao đựng tài liệu có móc gài
22 legal pad tập giấy dùng để ghi chép (giấy màu vàng
có dòng kẻ) 
23 carbon paper giấy than
24 whiteboard markers bút viết bảng trắng
25 envelope phong bì
26 post-it note pad tệp giấy vuông nhỏ dùng để ghi chú thích (note)
có keo dán ở mặt sau
27 message pad tập giấy ghi lời nhắn
28 calculator máy tính bỏ túi
29 note pad/memo pad sổ tay, tập giấy được gắn kết với nhau ở mép
trên cùng
30 whiteboard bảng trắng
Xem thêm:  500mb dùng được bao lâu Vinaphone

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts