gglz là gì – Nghĩa của từ gglz

bankrupt là gì – Nghĩa của từ bankrupt

bankrupt có nghĩa làHết tiền, đã phá vỡ, devoid của tất cả chức năng, ngoài sửa chữa, không thể khắc phục.Ví dụMike Germanaro không chỉ tuyên bố phá sản, …

Là gì
Nghĩa của từ
bankrupt

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  2h40 phút bằng bao nhiêu giờ

Related Posts