gachupin là gì – Nghĩa của từ gachupin

gachupin có nghĩa là

một thuật ngữ chê bai được sử dụng để mô tả phán quyết ưu tú con cháu của người Tây Ban Nha sống ở Châu Mỹ, đặc biệt là México.

ví dụ

nhiều hơn bất kỳ ai, đó là gachupin kiểm soát phân phối của sự giàu có trong Mexico.

gachupin có nghĩa là

tiếng Tây Ban Nha người, từ Tây Ban Nha

ví dụ

nhìn vào những gachupines chiến đấu qua một tapa, ole!

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Hay nêu một số ví dụ để thấy được vai trò của môn Địa lý đối với cuộc sống

Related Posts