frend là gì – Nghĩa của từ frend

frend có nghĩa là

Một người mà bạn làm không biết trong cuộc sống thực, nhưng là bạn bè trên Internet.

Ví dụ

Me và luigiman59, chúng tôi đang băn khoăn.

frend có nghĩa là

Đó là một đánh vần xấu của bạn cũng là không có thật.

Ví dụ

Me và luigiman59, chúng tôi đang băn khoăn.

frend có nghĩa là

Đó là một đánh vần xấu của bạn cũng là không có thật.

Ví dụ

Me và luigiman59, chúng tôi đang băn khoăn.

frend có nghĩa là

Đó là một đánh vần xấu của bạn cũng là không có thật.

Ví dụ

Me và luigiman59, chúng tôi đang băn khoăn.
Đó là một đánh vần xấu của bạn cũng là không có thật.

frend có nghĩa là

Thôi nào Frend

Ví dụ

Một người nói chung Tuyệt vời và đó là “bef frend” của bạn

frend có nghĩa là

Này, Bef Frend

Ví dụ

Nó khi bạn sai sai bạn.(Giống như Un IDIOT)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Mặt nạ nghệ lòng đỏ trứng gà mật ong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.