freakin loser là gì – Nghĩa của từ freakin loser

the boys in blue là gì – Nghĩa của từ the boys in blue

the boys in blue có nghĩa làCảnh sát, lợn, Five-O, Fuzz, cảnh sát, bất cứ điều gì bạn muốn gọi họ.Ví dụYo nigga Bạn sẽ làm gì khi các chàng trai mặc áo xanh …

Là gì
Nghĩa của từ
the boys in blue

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  rubber dog là gì - Nghĩa của từ rubber dog

Related Posts