franz klammer là gì – Nghĩa của từ franz klammer

franz klammer có nghĩa là

cô gái trẻ ngồi giữa những người đàn ông bắt chước chuyển động của trượt tuyết xuống dốc.được đặt tên theo người Áo nổi tiếng người trượt tuyết

ví dụ

Nếu chúng ta có đủ say rượu, có lẽ cô ấy sẽ cho chúng tôi Franz Klammertrên chiếc ghế dài tối nay.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tại các đỉnh ABC của một hình tam giác cạnh a người ta đặt lần lượt các điện tích q1 q2 = q3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.