for it là gì – Nghĩa của từ for it

the messiahs là gì – Nghĩa của từ the messiahs

the messiahs có nghĩa làChúa Giêsu của Nazareth, Vua của người Do TháiVí dụChúa Giêsu Kitô là The Messiah, xức dầu, vị cứu tinh của nhân loại, con trai của Thiên …

Là gì
Nghĩa của từ
the messiahs

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Cho hình lập phương ABCD A BCD xác định góc giữa các cặp vectơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.