flavor man là gì – Nghĩa của từ flavor man

flavor man có nghĩa là

Một người đàn ông trong cuộc sống của bạn, người cho bạn một bản chất của sự đa dạng.
Thường đại diện cho sự yêu thích của kinks và những thứ “cay”, đặc biệt là trong phòng ngủ.
Không muốn bất cứ điều gì toàn thời gian.Họ đang ở trong đó cho tình dục.
Khi một người đàn ông hương vị đại diện cho một mặt ngọt ngào hơn, họ có thể ở trong đó cho một mối quan hệ toàn thời gian, nhưng rất có thể nó sẽ là cảm giác tạm thời.Đừng bắt cảm xúc cho họ.
Điều này cũng có thể được coi là một “kinky fwb“.
Cũng có thể được sử dụng như một thuật ngữ cho phụ nữ.Ví dụ: Người phụ nữ/phụ nữ hương vị

Thí dụ

“Anh ấy gia vị lên cuộc sống của tôi, anh ấy là người đàn ông hương vị của tôi!”
“Chết tiệt, tôi cần một người đàn ông hương vị! Tôi đang sống buồn tẻ …”

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Vomiting là gì

Related Posts