fingerless gloves là gì – Nghĩa của từ fingerless gloves

fingerless gloves có nghĩa là

Găng tay Không có ngón tay, theo truyền thống được đeo bởi những người dưới ảnh hưởng của boombox hoặc trong khi trong một liên minh cầu vồng nhảy múa.

Thí dụ

Đó là một liên minh liên minh cầu vồng của khiêu vũ, waaaaaaaaoooooooooh!Mọi người đều đeo găng tay không có ngón tay

fingerless gloves có nghĩa là

Fingerless găng taygăng taykhông có ngón tay.Khi bạn mặc chúng, lòng bàn tay của bạn được che phủ, nhưng ngón tay của bạn trần trụi và không làm gì để giữ ấm tay.
là khá vô dụng.
Cũng được gọi là găng tay Pokemon và Găng tay Hobo

Thí dụ

Đó là một liên minh liên minh cầu vồng của khiêu vũ, waaaaaaaaoooooooooh!Mọi người đều đeo găng tay không có ngón tay

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Hay chọn phương án ghép đúng trong Tin học, thư mục là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.