ezal là gì – Nghĩa của từ ezal

ezal có nghĩa là

1.Cá nứt địa phương hoặc thị trấn /Junker.Thằng ngốc, vagabond hoặc streetwalker
2. char từ phim thứ sáu
3. “Đó là anh chàng của tôi e z, Ezal Jenkins Brotha, Dark Spawn, Wesley Snipes Ass N8GGA, EZAL ở đây takin một shit!”
4. Dave Claw ass nước N8GGA
5. Doper

ví dụ

ezal Sureious Jenkins Washington lần thứ 3
E z
Ezal Carlton Jenkins Irvin
Ezal Obama.
Ezal Fernando Alaberto Rodriquez
Ezal Lincoln Free Dem Nigg8s Jesse Ass Jackson Ass Nigg8
Ezal 1 tai Tysond
EZAL STAB chai đâm
Ezal Lucious Jackson

ezal có nghĩa là

một cách làm mát để nói Chính xác.Một cách thân thiện nhiều hơn để truyền đạt ý nghĩa của nó.

ví dụ

boy: “yo đó Cô gái là rất nóng
BOY # 2: “ezally quan điểm của tôi

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đẹp trai Tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.