evul là gì – Nghĩa của từ evul

evul có nghĩa là

Evil như đánh vần bởi RETARDS

Thí dụ

Những chó con đó là evul i nói bạn.Evul!

evul có nghĩa là

như ác, nhưng vui hơn !, cũng nhiều hơn dễ thương

Thí dụ

Những chó con đó là evul i nói bạn.Evul!

evul có nghĩa là

như ác, nhưng vui hơn !, cũng nhiều hơn dễ thương

Thí dụ

Những chó con đó là evul i nói bạn.Evul!
như ác, nhưng vui hơn !, cũng nhiều hơn dễ thương
That Evul!Ha ha

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Lượng mưa môi trường địa trung hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.