Enlighten me là gì

enlighten

Nội dung bài viết

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: enlighten


Phát âm : /in’laitn/ Your browser does not support the audio element.

+ ngoại động từ

 • làm sáng tỏ, mở mắt cho (ai, về vấn đề gì…)
 • ((thường) động tính từ quá khứ) giải thoát cho (ai) khỏi sự ngu dốt, giải thoát cho (ai) khỏi sự mê tín…
 • (thơ ca) soi sáng, rọi đèn

Từ liên quan

 • Từ đồng nghĩa:
  irradiate edify

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho “enlighten”

 • Những từ có chứa “enlighten”:
  enlighten enlightened enlightener enlightening enlightenment unenlightened
 • Những từ có chứa “enlighten” in its definition in Vietnamese – English dictionary:
  soi sáng soi rọi

Lượt xem: 161

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=3x+4/x^2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.