Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng – giải bài 1 trang 18 sách bài tập lịch sử và địa lí 6

“Cách đây hơn 4000 năm xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng gắn với các nền văn hóa như Phùng Nguyên(Phú Thọ), Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), Gò Mun (Phú Thọ)”

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1

Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào?

A. Đồng đỏ. C. Kẽm.

B. Thiếc. D. Chì.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 27 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra đồng đỏ

2

Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ở

A. Tây Á và Đông Nam Á. C. Tây Á và Nam Mĩ.

B. Tây Á và Bắc Phi. D. Tây Á và Nam Á.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 27 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ởTây Á và Bắc Phi.

3

Xã hội nguyên thuỷ ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?

A. Hơn 4000 năm TCN. C. Hơn 2000 năm TCN.

B. Hơn 3000 năm TCN. D. Hơn 1000 năm TCN.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 29 SGK

“Cách đây hơn 4000 năm xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng”

Xem thêm:  Những phim Việt Nam đoạt giải quốc tế

Hơn 2000 năm sau công nguyên+ 2000 năm trước công nguyên= Hơn 4000 năm cách ngày nay.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Xã hội nguyên thuỷ ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian hơn 2000 năm TCN.

4

Các nền văn hoá gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là

A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.

C. Phùng Nguyên, Núi Đọ, Đa Bút.

D. Đồng Đậu, Hoa Lộc, Tràng An.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 29 SGK

“Cách đây hơn 4000 năm xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng gắn với các nền văn hóa như Phùng Nguyên(Phú Thọ), Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), Gò Mun (Phú Thọ)”

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Các nền văn hoá gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam làPhùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

5

Dựa vào nội dung trang 30 SGk

Phương pháp giải:

Công cụ lao động bằng chất liệu nào đã giúp người nguyên thuỷ mở rộng địa bàn cư trú?

A. Đá. C. Kim loại.

B. Gỗ. D. Nhựa.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Công cụ lao động bằng kim loại đã giúp người nguyên thuỷ mở rộng địa bàn cư trú.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts