early saturday là gì – Nghĩa của từ early saturday

early saturday có nghĩa là

Thứ bảy đầu ngày thứ bảy (hoặc thứ sáu) là một thuật ngữ được sử dụng cho chúng ta, những người có thể sắp xếp một cuối tuần xung quanh các cam kết công việc của chúng tôi.

Ví dụ

Xin đừng liên hệ tôi ngày mai, thứ bảy của nó!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tổng số pne trong nguyên tử của nguyên tố X là 13 số hiệu nguyên tử của X là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.