Dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch X tạo thành chất kết tủa X là

Nếu chưa thấy hết, hãy kéo sang phải để thấy hết phương trình ==>

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4

2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaHSO4 (Natri hidro sunfat) phản ứng với Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), CO2 (Cacbon dioxit), BaSO4 (Bari sunfat) dười điều kiện phản ứng là không có

Điều kiện phản ứng phương trình 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4

không có

cho B(HCO3)2 tác dụng với NaHSO4.

Các bạn có thể mô tả đơn giản là NaHSO4 (Natri hidro sunfat) tác dụng Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), CO2 (Cacbon dioxit), BaSO4 (Bari sunfat) dưới điều kiện nhiệt độ bình thường

Xem thêm  Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít CO2 vào dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4 là gì ?

Có khí thoát ra và kết tủa trắng.

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra BaSO4 (Bari sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(HCO3)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(HCO3)2 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(HCO3)2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(HCO3)2 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) ra BaSO4 (Bari sunfat)

Natri hiđrosulfat được dùng chủ yếu để làm giảm độ pH. Đối với những ứng dụng kĩ thuật, nó được dùng trong chế tác kim loại (giai đoạn cuối), làm sạ …

Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat)

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi đến sự sống trên Trái Đất, là cơ sở củ …

Xem thêm  auguri là gì - Nghĩa của từ auguri

Na2SO4 (natri sulfat )

Công nghiệp hàng hóa toàn cầu Với giá cả ở Mỹ là 30 USD/tấn năm 1970, 6 đến 90 USD/tấn cho chất lượng bánh muối và 130 USD/tấn cho cấp cao hơn, natri sunfat l� …

CO2 (Cacbon dioxit )

Carbon dioxide được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp hóa chất …

BaSO4 (Bari sunfat )

Bari Sunfat được ứng dụng vào công nghiệp khai khoáng: BaSO4 có công dụng vượt bậc trong việc làm tăng mật độ dung dịch, tăng áp suất trong giếng cũng như gi� …

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là.

A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2. B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2. C. Na2CO3 và BaCl2.

D. FeCl2 và AgNO3.

Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là.

A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2. B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2. C. Na2CO3 và BaCl2.

D. FeCl2 và AgNO3.

Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là.

A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2. B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2. C. Na2CO3 và BaCl2.

D. FeCl2 và AgNO3.

Advertisement

Cập Nhật 2022-06-06 12:44:39am

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3, K2CO3, H2SO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp có kết tủa là

Xem thêm  Top dịch vụ ship hàng giá rẻ năm 2022

A. 5 và 2. B. 5 và 4. C. 6 và 5. D. 4 và 4.

Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng?

Oxit nào sau đây phản ứng được với nước ở điều kiện thường?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm hai chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

Dung dịch nào sau đây có pH < 7

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử?                                    

Hai chất nào sau đây không thể phản ứng với nhau?

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch

A. NaCl

B. HCl

C. Na2CO3

D. KNO3

Câu hỏi hot cùng chủ đề
  • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

    A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

    B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

    C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Bạn đang xem bài viết của chuyên mục dịch
Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.