Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

18/06/2021 4,902

C. Anilin.

Nội dung bài viết

Đáp án chính xác

Chọn đáp án C
Anilin là 1 amin có tính bazo rất yếu không làm đổi màu quỳ tím.
Vì anilin có nhóm (–C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 18/06/2021 40,740

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 18/06/2021 40,415

Valin có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 18/06/2021 31,947

Amin nào sau đây là amin bậc 3?

Xem đáp án » 18/06/2021 12,182

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

Alanin →+NaOH   X  →+HCl Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là

Xem đáp án » 18/06/2021 11,906

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 10,518

Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,709

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,834

Thủy phân đến cùng protein thu được

Xem đáp án » 18/06/2021 5,627

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,866

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,800

Nhận định nào sau đây về amino axit không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,607

Cho các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5– là gốc phenyl),

Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,548

Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,327

Đimetylamin có công thức là?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,713

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

  A. 0,1.       

  B. 0,2.         

  C. 0,4.        

  D. 0,3.

Xem thêm:  Tính nồng độ mol/lít của ion na+ trong dung dịch chứa nano3 0 01m na2so4 0 02m và nacl 0 03m
LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

UNIT 9: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 3 tháng trước

Tiếng Anh (mới) Xem thêm …

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp:

1. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 19/7/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 39772 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: ID 611385. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Benzylamin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Đimetylamin.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: … xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

2. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 18874 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Benzylamin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Đimetylamin.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 24, 2019 Anilin là 1 amin có tính bazo rất yếu không làm đổi màu quỳ tím. Vì anilin có nhóm (–C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ.1 answer · Top answer: Chọn đáp án C Anilin là 1 amin có tính bazo rất yếu không làm đổi màu quỳ tím. Vì anilin có nhóm (–C6H5) làm giảm mật …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

3. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ … – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 14/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 67887 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Metylamin. B. Đimetylamin. C. Benzylamin. D. Phenylamin.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Feb 21, 2020 Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Metylamin. B. Đimetylamin. C. Benzylamin. D. Phenylamin…. xem ngay

4. Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu …

 • Tác giả: 123hoidap.com

 • Ngày đăng: 28/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 43231 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh?A. Metylamin.B. Đimetylamin.C. Phenylamin.D. Etylamin.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 12, 2021 Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh? Thread starter Trương Duy Bằng; Start date Nov 12, 2021.

5. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 20/2/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 28635 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Anilin. B. Metylamin. C. Đimetylamin. D. Benzylamin. Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án …… xem ngay

6. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 7/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 83217 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? A. Etylamin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Trimetylamin. Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

7. Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu …

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 12939 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh? · A. Metylamin. · B. Đimetylamin. · C. Phenylamin. · D. Etylamin. · Chọn đáp án C Giải thích: Amin … Rating: 4.5 · ‎31 votes1 answer · Top answer: Chọn đáp án C Giải thích: Amin thơm không làm đổi màu quỳ tím do có tính bazơ yếu…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

8. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu … – cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 17/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 84004 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A Metylamin.         B Đimetylamin. C Benzylamin. D Phenylamin. Giải thích:Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp vào vòng benzen có tính bazơ rất yếu nên không làm đổi màu chất chỉ thị. CH3NH2 (metylamin), (CH­3)2NH (đimetylamin), C6H5CH2CH2 (benzylamin), C6H5NH2 (phenylamin) Chất không làm đổi màu quỳ tím là C6H5NH2 (phenylamin).   Vậy đáp án đúng là D.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất không làm đổi màu quỳ tím là C6H5NH2 (phenylamin). Vậy đáp án đúng là D. Bạn có muốn? Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

9. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 11/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 51115 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím – Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím – VnDoc.com. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 16, 2021 Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? A. Anilin. B. Glyxin. C. Axit axetic. D. Etylamin. Xem đáp án…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

10. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 6/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 36967 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh cũng như đưa ra nội dung chất chỉ thị quỳ tím, từ đó bạn đọc vận dụng giải bài tập.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quỳ tím không đổi màu khi dung dịch đó là trung tính (tính axit = tính bazo). Ví dụ: KCl, K2SO4, H2O. + Kiểm tra độ pH … Rating: 1 · ‎1 vote… xem ngay

Xem thêm:  Cấu tạo cổ thể của người tinh khôn có đặc điểm gì tiến bộ hơn người tối cổ

11. Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ t

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng: 3/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 39864 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh. *Amino axit: – Số nhóm NH2 = số nhóm COOH ⟹ Không làm đổi màu quỳ tím…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

12. Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 6/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 88064 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? A. Benzylamin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Đimetylamin.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin là 1 amin có tính bazo rất yếu không làm đổi màu quỳ tím. Vì anilin có nhóm (–C6H5) …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh
 • Tác giả: phonghopamway.com.vn

 • Ngày đăng: 25/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 78529 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? A, Etylamin

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin không làm quỳ tím chuyển màu. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

14. Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ … – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 18/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 84024 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. Metylamin B. Đimetylamin C. Phenylamin D. EtylaminTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. Metylamin B. Đimetylamin C. Phenylamin D. EtylaminTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

15. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

 • Tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng: 15/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 86464 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là Alanin, dựa vào tính chất hóa học của các chất cho trước để xác định chất không làm đổi màu quỳ tím.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? A. Anilin. B. Glyxin. C. Axit axetic. D. Etylamin. Đáp án: D. Etylamin…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

16. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? | Zix.vn

 • Tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 92645 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? ${{H}_{2}}NC{{H}_{2}}COOH.$ HCl.CH3NH2CH3COOH.Phương pháp:Sự đổi màu của quỳ tím:* Amin: – Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím. – Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 17, 2021 Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? ${{H}_{2}}NC{{H}_{2}}COOH.$ HCl. CH3NH2 CH3COOH. Phương pháp: Sự đổi màu của quỳ tím: …

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

17. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ … – loigiaihay.com

 • Tác giả: m.loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 30/7/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 63360 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Các amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin, … có thể làm xanh quỳ tím hoặc hồng phenolphtalein. Đáp án C. Quảng cáo…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

18. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh: – Hoc247

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 8/5/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 20117 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh: A. Alanin. B. glyxerol. C. Anilin. D. metylamin. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D…. xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

19. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím không chuyển màu ?

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 9/5/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 86186 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím không chuyển màu  ?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin không làm đổi màu quỳ. Etylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac → làm quỳ tím chuyển màu xanh. Amoni clorua (NH4Cl) là muối của bazơ yếu và axit mạnh …… xem ngay

Đúng dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu chuyển sang xanh

20. Amin 12 Quiz – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng: 7/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4215 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Find and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for free!

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin không có tính chất nào sau đây? answer choices. Tác dụng với dung dịch HCl tạo muối amoniclorua. Dung dịch anilin trong nước làm đổi màu quỳ tím …

Video liên quan

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi người chăn nuôi cần tuần thú nghiêm việc thực hiện

Related Posts