duh huh là gì – Nghĩa của từ duh huh

duh huh có nghĩa là

Để chọc hoặc đâm ai đó (hoặc một cái gì đó) bằng ngón tay của bạn.

Thí dụ

Tôi sẽ chạy ở đó và duh-huh anh chàng đó trong xương sườn!”

duh huh có nghĩa là

.

Thí dụ

Tôi sẽ chạy ở đó và duh-huh anh chàng đó trong xương sườn!”

duh huh có nghĩa là

.

Thí dụ

Tôi sẽ chạy ở đó và duh-huh anh chàng đó trong xương sườn!”

duh huh có nghĩa là

.

Thí dụ

Tôi sẽ chạy ở đó và duh-huh anh chàng đó trong xương sườn!”
.
Dankpods: “Đã đến lúc đưa ra các trọng tài.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Toan vẽ tranh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.