dubo là gì – Nghĩa của từ dubo

dubo có nghĩa là

một người ngu ngốc realli realli
hows là reali câm
và Realaali chậm
và một đầu không khí
Ngoài ra họ cnt bát mà không có cản trở
và họ giúp đỡ từ những người tuyệt vời

ví dụ

một và chỉ số 1 dubo

Aneka

dubo có nghĩa là

biến thể của thuật ngữ ATSA 10, được đặt bởi Josh Lasalle.

Thường được thể hiện như một dấu hiệu của khen ngợi, phê duyệt hoặc hòa giải đơn giản– khi “ATSA 10” không đủ.
Tương tự như git r thực hiện.

Có thể dịch thành: “Đó là một do hai lần!”

ví dụ

eli: “Chúng tôi đang ở phiên bản 4.0 trong thể thao bây giờ … không aiChơi Tennis Lawn nữa! “
Josh Lasalle: “Atsa Dubo 10 !!”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tại sao gọi Thái Bình là quê hương năm tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.