droop snoot là gì – Nghĩa của từ droop snoot

droop snoot có nghĩa là

Khi một máy bay snoot

Ví dụ

mặt phẳng đã thực hiện snoot droop để xem đường băng

droop snoot có nghĩa là

snoot sẽ droop

ví dụ

snoot sẽ drop
Drop Snootmeme yêu thích của tôi

droop snoot có nghĩa là

Snoot của một chiếc máy bay rủ xuống để cung cấp tầm nhìn đầy đủ cho PILOTS.

ví dụ

chết tiệt mặt phẳng đó có snoot rỗng!
Dave, đã 3 năm.Xin dừng lại Gọi cho tôi nếu không tôi sẽ buộc phải đặt thứ tự kiềm chế trên bạn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Bộ sách giáo khoa lớp 9 2022-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.