Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 C4H10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C7H8, C3H4, C4H4, thu được 19,36 gam CO2 và 9,54 gam H2O. Giá trị của m là

A.

B.

C.

D.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là

A.

B.

C.

D.

nCO2= 3,3/44=0,075 mol =>nC=0,075

nH2O=4,5/18=0,25 mol => nH=0,25.2=0,5

Quy đổi hỗn hợp = C và H

=> m=mC + mH=0,075.12 + 0,5.1=1,4 => B

nCO2 = 0,075 mol => nC = 0,075 mol => mC = 0,9 gam

nH2O = 0,075 mol => nH = 0,15 mol => mH = 0,15 gam

Vậy m = 1,05 gam

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 73

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 6731 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

– Tính số mol của CO2, H­2O

– Bảo toàn nguyên tố: nC = nCO2 ; nH = 2.nH2O

Xem thêm:  Bộ máy chính quyền thời lê sơ ở địa phương được tổ chức theo hệ thống nào?

– Bảo toàn khối lượng: mankan = mC + mH

Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa ankan — Xem chi tiết

nCO2 = 0,075 mol => nC = 0,075 mol => mC = 0,9 gam

nH2O = 0,075 mol => nH = 0,15 mol => mH = 0,15 gam

Vậy m = 1,05 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. m = 14,4 gam, V = 13,44 lít

B. m = 13,4 gam, V = 13,44 lít

C. m = 13,44 gam, V = 14,4 lít

D. m = 13,54 gam, V = 14,4 lít

Xem đáp án » 14/12/2019 17,626

Đáp án:

$m = 1,4\,\,gam$

Giải thích các bước giải:

 Nhận thấy, hỗn hợp ban đầu là các hidrocacbon đều được tạo thành từ hai nguyên tố $C$ và $H$

→ Coi hỗn hợp ban đầu gồm $C$ và $H$

${n_{C{O_2}}} = \dfrac{{3,3}}{{44}} = 0,075\,\,mol;\,\,{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{4,5}}{{18}} = 0,25\,\,mol$

Bảo toàn nguyên tố $C, H$:

${n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,075\,\,mol$

${n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2.0,25 = 0,5\,\,mol$

$ \to m = {m_C} + {m_H} = 0,075.12 + 0,5.1 = 1,4\,\,gam$

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts