Đốt cháy hết 13 6g hỗn hợp mg fe

Đốt cháy hết 13,6g hỗn hợp Mg,…

Câu hỏi: Đốt cháy hết 13,6g hỗn hợp Mg, Fe trong bình khí clo dư, sau phản ứng thấy thể tích khí clo giảm 8,96 lít. Khối lượng muối clorua khan thu được là :

A. 65,0 g

B. 38,0 g

C. 50,8 g

D. 42,0 g

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen cơ bản !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

Tính diện tích căn phòng (Hóa học – Lớp 4)

4 trả lời

Tính thể tích khí oxi sau phản ứng (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

18/06/2021 21,657

D. 42,0 g

Đáp án chính xác

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thêm dần Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Hiện tượng xảy ra:

Xem đáp án » 18/06/2021 46,121

Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 18/06/2021 35,857

Lấy 2 lít khí H2 cho tác dụng với 3 lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 90%. Thể tích hỗn hợp sau phản ứng là, (các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất):

Xem đáp án » 18/06/2021 26,907

Điện phân nóng chảy 14,9 g muối clorua của kim loại M hóa trị I.  Thu được 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là :

Xem đáp án » 18/06/2021 19,875

Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4 lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 16,485

Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất :

Xem đáp án » 18/06/2021 13,738

Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

Xem đáp án » 18/06/2021 13,036

Cho 8,1 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2021 10,196

Phản ứng hóa học nào không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,366

Trong PTN, Cl2 thường được điều chế theo phản ứng :

HClđặc+KMnO4→KCl+MnCl2+Cl2+H2O

Hệ số cân bằng của HCl là  (biết hệ số cân bằng của phản ứng là các số nguyên, tối giản)

Xem đáp án » 18/06/2021 7,701

Đun nóng Al với Cl2 thu được 26,7 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 7,479

Từ bột Fe và một hoá chất X có thể điều chế trực tiếp được FeCl3. Vậy X là :

Xem đáp án » 18/06/2021 7,185

Trong phản ứng:

Cl2 + 2NaBr→ 2NaCl + Br2, clo đóng vai trò :

Xem đáp án » 18/06/2021 6,121

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,950

Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M hóa trị II.  Thu được 20,55 gam kim loại và có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối Clorua đó là :

Xem đáp án » 18/06/2021 4,832

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.