Đồ uống tiếng anh là gì

EngToViet.com | Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Đồ uống tiếng anh là gì

Trình dịch trực tuyến Anh-Việt Viết Từ hoặc Câu (tối đa 1.000 ký tự):
Tiếng Anh sang Tiếng Việt Tiếng Việt sang Tiếng Anh Tiếng Anh sang Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

đồ uống

* tính từ
– liên quan đến rượu
= tủ đựng đồ uống + tủ rượu

Có thể liên quan đến:

Tiếng Anh Tiếng Anh

đồ uống

bia ; chai ; điều ước ; đồ uống ; uống rượu ; gọi đồ uống; hai ly ; giấy mời; với đồ uống; với các mặt hàng; loại đồ uống; loại nước giải khát; nhiều cốc hơn; thủy tinh ; mang theo đồ uống với bạn; mang theo đồ uống; nhưng ; nghiện ; nướng ; nước ; quốc gia ; quán ba ; rượu bia ; rượu đi; đồ uống ; Tôi uống ; ooh; uô ́; uống cái đó; uống đi; uống đi nào ; uống nước ; uống rượu ; uống vào; uống ; uống đi; uống được; này ; đi vào ; Đi nào ; đi uống rượu; uống rượu ; tất cả đều uống; đồ uống ;

đồ uống

bia ; chai ; điều ước ; đồ uống ; uống rượu ; gọi đồ uống; hai ly ; giấy mời; với đồ uống; với các mặt hàng; loại đồ uống; loại nước giải khát; nhiều cốc hơn; thủy tinh ; mang theo đồ uống với bạn; mang theo đồ uống; nhưng ; nghiện ; này ; nướng ; nước ; quốc gia ; quán ba ; rượu bia ; rượu đi; đồ uống ; Tôi uống ; ooh; uô ́; uống cái đó; uống đi; uống đi nào ; uống nước ; uống rượu ; uống vào; uống ; uống đi; uống được; này ; Đi nào ; đi uống rượu; tất cả đều uống; đồ uống ;

Xem thêm:  Cách mở IOE

Có thể liên quan với:

Tiếng Anh Tiếng Anh

đồ uống

* danh từ
– rưới rượu (khi tế lễ)

uống rượu

* danh từ
– uống rượu

đồ uống

* tính từ
– liên quan đến rượu
= tủ đựng đồ uống + tủ rượu

uống lâu

* danh từ
– lượng đồ uống để làm đầy một cốc

nước có gas

* danh từ
– nước ngọt không cồn

Mục lục từ tiếng Anh:
A. B. C . D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N . Ô. P . Q. R. S. T U. V. W X. Y. Z.

Mục lục từ tiếng Việt:
A. B. C . D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N . Ô. P . Q. R. S. T U. V. W X. Y. Z.

Đây là bản dịch Việt Anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Vui lòng đánh dấu cho chúng tôi:
tiếng riu ríu

Phiên dịch tiếng Việt. Từ điển và Phiên dịch từ Anh sang Việt. Từ điển và phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Chính thức là VietDicts.com.
© 2015-2021. Đã đăng ký Bản quyền. Điều khoản & Quyền riêng tư – Nguồn

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts