Điểm nào sau đây không đúng với cảnh sắc thiên nhiên về mùa đông ở miền bắc nước ta

Những câu hỏi liên quan

Điểm nào sau đây không đúng với cảnh sắc thiên nhiên mùa hạ ở miền Bắc nước ta?

B. Bầu trời nhiều mây

C. Mưa nhiều

D. Cây cối xanh tốt

A. Cây rụng lá thường xuyên có giới hạn sinh thái rộng hơn cây rụng lá vào mùa đông. 

C. Không thể khẳng định hiện tượng này liên quan đến giới hạn sinh thái của hai loài cây đã nêu. 

Điền các từ: trong xanh, mây xám, trắng, sáng chói, giọt mưa, Mặt trời vào các chỗ …….. để hoàn thành các câu sau:

a) Khi trời nắng, bầu trời ………………. , mây………….. Mặt trời………………

b) Khi trời mưa, có nhiều ………………… rơi. Bầu trời phủ đầy ………………., ta không nhìn thấy…………..

Đáp án B

Giải thích: Bầu trời nhiều mây không đúng với cảnh sắc thiên nhiên mùa hạ ở miền Bắc nước ta.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 41

Điểm nào sau đây không đúng với cảnh sắc thiên nhiên mùa đông ở miền Bắc nước ta?

A. Bầu trời nhiều mây

B.Tiết trời lạnh

C. Mưa nhiều

D. Nhiều loài cây rụng lá

28/08/2021 2,151

C. Mưa nhiều.

Đáp án chính xác

D. Nhiều loài cây rụng lá.

Đáp án CGiải thích: Mưa nhiều không đúng với cảnh sắc thiên nhiên mùa đông ở miền Bắc nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam không phải do sự khác nhau về

Xem thêm:  Hãy chọn câu phát biểu sai trị số điện trở

Xem đáp án » 28/08/2021 9,605

Điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu của miền Bắc nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 9,107

Khí hậu gió mùa ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta thể hiện qua đặc điểm

Xem đáp án » 28/08/2021 6,353

Điểm nào sau đây không đúng với sinh vật ở miền Bắc nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 6,013

Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 5,427

Nhận xét nào sau đây không đúng với sự phân hóa thiên nhiên vùng đồi núi nước ta theo Đông – Tây?

Xem đáp án » 28/08/2021 5,010

Nhận xét nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 4,329

Những nơi nào sau đây về mùa đông có nhiệt độ xuống thấp nhất nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 4,092

Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có nhiệt độ trung bình năm trên

Xem đáp án » 28/08/2021 3,208

Mùa đông không còn rõ rệt ở

Xem đáp án » 28/08/2021 3,149

Điểm nào sau đây không đúng với cảnh sắc thiên nhiên mùa hạ ở miền Bắc nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 3,111

Nhận xét nào sau đây không đúng với sự biến thiên nhiệt độ theo Bắc – Nam ở nước ta?

Xem đáp án » 28/08/2021 2,871

Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm trên

Xem thêm:  Hướng dẫn plot distribution python

Xem đáp án » 28/08/2021 2,184

Thành phần loài cây cận nhiệt đới có ở miền Bắc là

Xem đáp án » 28/08/2021 1,622

Ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta, hai mùa mưa và mùa khô thể hiện rất rõ ở phía nam của vĩ độ

Xem đáp án » 28/08/2021 1,595

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts