deflector shield là gì – Nghĩa của từ deflector shield

deflector shield có nghĩa là

Trong Sci-fi, đáng chú ý nhất là Chiến tranh giữa các vì sao, Deflector Shield là những lĩnh vực năng lượng có thể bảo vệ Starships, Trạm chiến, các cấu trúc trên mặt đất và thậm chí là quân đội từ cuộc tấn công của kẻ thù.(Wookieepedia).
Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng thay thế cho từ “bao cao su”.

Ví dụ

Ben: Này, Luke!Tôi nghe nói bạn fucked melissa đêm qua.Bạn đã có sự bảo vệ?
Luke: Bạn đang đùa?Tôi Đã chuyển tất cả sức mạnh sang mặt trước Laullector Shield.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  jetray là gì - Nghĩa của từ jetray

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.