Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH người ta làm thế nào

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH người ta làm thế nào?
        A.                 Tính số gam NaOH có trong 100 gam dung dịch.                   B.                 Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch.                   C.                 Tính số gam NaOH có trong 1000 gam dung dịch.                   D.                 Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án D

Video liên quan

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Có nên mua đồng hồ atlantic leflair

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.