Đề tiếng việt học kì 1 lớp 1

14 Đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1

Mỗi đề thi gồm có 2 phần: kiểm tra đọc và kiểm tra viết.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.

2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.

3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười.

4. Đọc thành tiếng các câu sau:

– Cây bưởi sai trĩu quả .

– Gió lùa qua khe cửa.

5. Nối ô chữ cho phù hợp (3 điểm)

Đề tiếng việt học kì 1 lớp 1

II. KIỂM TRA VIẾT: (GV đọc và hướng dẫn HS viết từng chữ)

1.Âm: m : l, m, ch, tr, kh

2.Vần : ưi, ia, oi, ua, uôi

3.Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi

4.Câu: bé chơi nhảy dây

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

Xem thêm:  faketarian là gì - Nghĩa của từ faketarian

I. KIỂM TRA ĐỌC:

1. Đọc thành tiếng:

a. Đọc các vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.

b. Đọc các từ ngữ: Cái võng, măng tre, bông súng, quả chùng, làng xóm.

c. Đọc câu:

Quê em có dòng sông và rừng tràm.

Con suối sau nhà rì rầm chảy.

2. Đọc hiểu:

a. Nối ô chữ cho phù hợp:

Sóng vỗ bay lượn
Chuồn chuồn rì rào

b. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.

?

eng hay iêng : Cái x ………..; bay l……………

/ .

ong hay âng : Trái b………..; v………………lời?

II. KIỂM TRA VIẾT:

1. Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông.

2. Viết từ: nhà tầng, rừng hươu, củ riềng, cành chanh, nuôi tằm, con tôm.

3. Viết câu:

Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa.

Đàn dê cắm cúi gặm cỏ trên đồng.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

Phần A. Kiểm tra đọc

I. Đọc thành tiếng – 6 điểm

1) Đọc vần:

en ương ôm ươu iu at iêu au ưu ưng
on iêm ân âm ôn ơn im ên yêm ot
iên ênh ât ươn eng ăt ăng et yên uôm
ăn iêng êt om ang anh inh an uông am
yêu ơt uôn ơm ut um ưt êu ôt un

2) Đọc từ:

câu cá gió bão líu lo già yếu trái lựu con đò
khăn rằn ôn bài dế mèn con lươn hồ sen xe tăng
rau ngót lương khô bánh mì con kênh cái cưa rơm rạ
trẻ em mũm mĩm âu yếm gõ kẻng lá lốt con vịt

3) Đọc câu:

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào

II. Đọc hiểu – 4 điểm(10 phút):

1. Nối (1,5 điểm)

Đề tiếng việt học kì 1 lớp 1

2.Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm)

a. Điền c hay k ?

…..ái …..éo …..ua bể

b. Điền anh hay inh ?

tinh nh ….. k ………….. sợ

Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)

Giáo viên đọc cho học sinh viết:

ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông

Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (7 điểm)

a. Đọc thành tiếng các vần sau:

ua, ôi, uôi, eo, yêu, ăn, ương, anh, om, ât

b. Đọc thành tiếng các từ sau:

khách sạn, cá mập, đại bàng, dưa chuột

c. Đọc thành tiếng các câu sau:

HOA MAI VÀNG

Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.

Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

2. Đọc hiểu: (3 điểm)

a. Nối ô chữ cho phù hợp

Đề tiếng việt học kì 1 lớp 1

b. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm)

Lưỡi c…. Trời m…. Con c….

II. Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10 điểm)

(Giáo viên đọc từng tiếng học sinh viết vào giấy ô ly)

1. Viết vần:

ơi, ao, ươi, ây, iêm, ôn, uông, inh , um, ăt.

2. Viết các từ sau:

cá thu, vầng trăng, bồ câu, gập ghềnh

3. Viết bài văn sau:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà.

Bà đã già,mắt đã loà, thế mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm cả. Bà vẫn rất ham làm.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

(GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu)

1. Đọc thành tiếng các vần:

oi am iêng ut

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:

bố mẹ quê hương bà ngoại già yếu

3. Đọc thành tiếng các câu:

Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở.

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

1. Nối câu (theo mẫu): 3 điểm.

Đề tiếng việt học kì 1 lớp 1

2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm)

Lưỡi c…. con c….

B. PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM

Tập chép

(Giáo viên viết lên bảng bằng chữ viết thường mỗi phần viết một dòng, học sinh nhìn bảng và tập chép vào giấy ô ly )

1. Các vần: (3 điểm)

ay eo uôm iêng ưt êch

2. Các từ ngữ: (4 điểm)

bàn ghế bút mực cô giáo học sinh

3. Câu: (3 điểm)

Làng em vào hội cồng chiêng

Đề thi – Tags: đề thi tiếng Việt

  • 100 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 có đáp án

  • Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán có đáp án

  • Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Toán và tiếng Việt có đáp án

  • Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán và tiếng Việt có đáp án

  • Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

  • Đề và gợi ý môn thi Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

  • Đề và gợi ý môn Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Selina có nghĩa là gì

Related Posts