Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 nước Pháp đã

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 các nước Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì?

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, các nước như Anh, Pháp , Mĩ,.. tiến hành (1)======. các nước như Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản (2)=====..

Điền vào chỗ chấm dài nha mọi người.

Đáp án D

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành những cải cách kinh tế – xã hội và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức lại sản xuất để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và vực dậy nền sản xuất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án: D

Giải thích: Mục…3….Trang…62…SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản

D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

Xem đáp án » 25/08/2019 42,097

Nét nổi bật của tình hình châu Âu trong những năm 1918-1923 là

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ gì lớn nhất?

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Ponds acne clear cách sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.