De thi van tuyen sinh 10 2022

Dưới đây là đáp án môn Văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở 8 địa phương: Kiên Giang, Bến Tre, Nghệ An, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Khánh Hòa.

Danh sách đáp án sẽ tiếp tục được cập nhật:


1- KIÊN GIANG

Dưới đây là đáp án:


2- NGHỆ AN

Dưới đây là đáp án:


3- BẾN TRE

Dưới đây là đáp án:


4- TIỀN GIANG

Dưới đây là đáp án:


5- QUẢNG NGÃI

Dưới đây là đáp án:


6- QUẢNG NAM

Dưới đây là đáp án:


7- QUẢNG TRỊ

Dưới đây là đáp án:


8- KHÁNH HÒA

Dưới đây là đáp án:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Bức tường tiếng Trung là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.