De thi TOPIK 52

🎺🎺Nhắc nhỏ Từ 18h NGÀY 21/02/2022🎺🎺

NAMI TỔ CHỨC KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HÀN CHO CHƯƠNG TRÌNH XKLĐ HÀN QUỐC – CHƯƠNG TRÌNH EPS tại Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình. Liên hệ để kịp nhập học 0988286889

Đề thi topik 52  topik 1 có những gì ?

Đề thi topik kì 52 sơ cấp topik I có :
Phần đọc, nghe
Phần đáp án
Phần file nghe

Phần transcript nghe

Đề thi topik II Kì 52 có gì?

Đề thi topik kì 52  trung, cao cấp II  có :
Phần nghe viết
Phần đọc
Phần đáp án
Phần file nghe

 Phần transcript nghe

Đề thi TOPIK 52 có 2 level phân theo cấp độ. Đề thi gồm Nghe 듣기, Đọc 읽기 và Viết 쓰기 (đối với cấp II). Bộ đề thi TOPIK gồm đề thi, đáp án, File nghe, Kịch bản nghe. Các bạn có thể download về học nhé~

Đề thi TOPIK 52 gồm có 2 level. TOPIK 52 level I gồm cấp 1, 2. TOPIK 52 level II gồm cấp 3, 4, 5, 6. Các bạn download tải đề thi theo các mục về học nhé.

Đề thi được cung cấp bởi topik.go.kr. Các bạn có thể down trực tiếp tại website topik.go.kr hoặc click vào các li.nk dưới đây.

Đề thi TOPIK 52 (cấp 1, 2)

듣기 Listening Nghe 읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

Audio Nghe 

Đề thi TOPIK 52 (cấp 3, 4, 5, 6)

듣기 Listening Nghe  쓰기 Writing Viết

읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

Audio Nghe

Xem thêm: Giải đề nghe TOPIK 52 chi tiết

XEM BÀI GIẢNG TẠI YOUTUBE HUONGIU

Xem thêm:  Tirixto giống với Triac ở điểm nào

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts