De thi khoa hoc lop 4 hoc ki 2

Download Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 – Bài kiểm tra có đáp án

Dưới đây là tài liệu đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 cùng đáp án và lời giải đáp rất chi tiết. Thông qua tài liệu này, các em dễ dàng nâng cao được kiến thức, làm quen với dạng cấu trúc đề thi, từ đó có thể nâng cao được kết quả thi sắp tới.

Tài liệu đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 được Taimienphi.vn cập nhật và chia sẻ dưới đây. Bên cạnh tham khảo đề thi, làm thử, các em cùng tham khảo đáp án dưới đề thi để khắc phục được lỗi sai, củng cố kiến thức nhằm kỳ thi sắp tới sẽ làm bài hiệu quả, đạt kết quả cao.

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

– Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Đề số 1

– Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Đề số 2

– Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Đề số 3

– Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 74 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 mẫu số 1

Tải đề thi khoa học cuối học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo thông tư 22

Câu 1: (M1) Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí?

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí

B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.

C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.

D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 2: (M1) Vật phát ra âm thanh khi nào?

A. Khi uốn cong vật

B. Khi vật va đập với vật khác.

C. Khi làm vật rung động.

D. Khi ném vật

Câu 3: (M2) Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì?

A. Chất lỏng, chất khí.

B. Chất khí, chất rắn.

C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn

D. Chất xốp, chất rắn

Câu 4: (M1) Người khỏe mạnh bình thường có nhiệt độ cơ thể là:

A. 36oC B. 37oC. C. 38oC D. 39oC

Câu 5: (M2) Ý kiến nào sau đây nói không đúng về thực vật

A. Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xy.

B. Hô hấp ở thực vật chỉ sảy ra ban ngày.

C. Thực vật cần ô – xy trong quá trình quang hợp.

D. Trong quá trình quang hợp thực vật chỉ hấp thụ chất khoáng.

Câu 6: (M3) Để sống và phát triển bình thường, động vật cần gì?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (M2) Chuỗi thức ăn nào sau đây là đúng:

A. Ngô, châu chấu, ếch

B. Ngô, ếch, lúa mì

C. Châu chấu, ếch, nước

D. Ếch, châu chấu, ngô

Câu 8: (M1) Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu?

A. Thực vật

B. Động vật

C. Con người

D. Ánh sáng

Câu 9: (M4) Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (M2) Điền các từ động vật, thực vật, con người, mặt trời vào chỗ chấm cho phù hợp.

Ánh sáng ………………………….. đem lại sự sống cho………………………………. Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho………………………và………………

Câu 11: (M3) Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với sự sống của con người, động vật và thực vật?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: (M3) (1 đ) Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu 1: (0,5 điểm): A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí

Câu 2: (0,5 điểm):

C. Khi làm vật rung động.

Câu 3: (1 điểm):

C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn

Câu 4: (0,5 điểm):

B. 37oC.

Câu 5: (1 điểm):

B. Hô hấp ở thực vật chỉ sảy ra ban ngày.

Câu 6: (1 điểm):

C. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí

Câu 7: (1 điểm):

A. Ngô, châu chấu, ếch

Câu 8: (0,5 điểm):

A. Thực vật

Câu 9: (1 điểm):

Thìa bằng kim loại nóng hơn vì nó dẫn nhiệt tốt hơn.

Câu 10: (1 điểm):

Ánh sáng mặt trời đem lại sự sống cho thực vật. Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.

Câu 11: (1 điểm):

Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật. Nhờ có ánh sáng mà con người mới có thức ăn, mới khỏe mạnh, mới nhìn thấy mọi vật khi thực hiện các hoạt động. Loại vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm kiếm thức ăn, nươca uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động thực vật.

Câu 12: (1 điểm):

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Tham khảo thêm:

– Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

– Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Để nâng cao, bổ sung được kiến thức và làm bài thi Khoa học tốt nhất, các em cùng tham khảo và thử làm đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 mà Taimienphi.vn đã chia sẻ ở trên đây nhé.

Theo Thông tư 22 Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Khoa học hay nhất, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 bậc kèm theo. Nhờ đó, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2021 – 2022 cho các thầy cô giáo.

Chuyên đề Tin học lớp 4 giúp các em học sinh lớp 4 luyện tập thành thạo các bài giải và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 với 4 đề thi học kì 2 lớp 4. Các em cũng có thể tham khảo thêm Đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lí. Vậy mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tải 4 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4:

Xem thêm  Tên tiếng hàn của bạn là gì quiz

2021 – 2022 Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 – Đề số 1

Ma trận câu hỏi ôn thi môn khoa học lớp 4 học kì 2 – lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

số câu

Chấm câu

số câu

Cấp độ 1

(Để biết)

Cấp độ 2

(Hiểu biết)

cấp 3

(Thao tác)

Cấp 4

(sử dụng NC)

Toàn bộ

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Thời tiết

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

hai

Chấm câu

0,5

Đầu tiên

1,5

số câu

Đầu tiên

số 8

1,8

Giọng thứ 2

số câu

hai

hai

Chấm câu

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

2, 3

2, 3

Ánh sáng thứ 3

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Chấm câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

9

đằng trước

9

đằng trước

4. Nhiệt

số câu

hai

Đầu tiên

Đầu tiên

3

Đầu tiên

Chấm câu

hai

Đầu tiên

Đầu tiên

3

Đầu tiên

số câu

5, 6

7

thứ mười hai

5, 6, 7

thứ mười hai

5. Thực vật

số câu

hai

hai

Chấm câu

1,5

1,5

số câu

4; 11

4; Ngày 11

6. Động vật

số câu

Chấm câu

số câu

Toàn bộ

số câu

5

3

hai

Đầu tiên

Đầu tiên

đằng trước

hai

Chấm câu

3

3

hai

Đầu tiên

Đầu tiên

số 8

hai

2021 – 2022 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Trường học:…………………………………..
Tên và họ: …………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
Môn: KHOA HỌC LỚP 4
Năm học: 2021 – 2022
Thời gian chạy thử nghiệm 40 phút

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc theo yêu cầu câu hỏi

Câu hỏi 1: Nguyên nhân nào sau đây làm ô nhiễm không khí? M1 -0,5 ngày

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lý.B. Tiếng ồn và rác thải được xử lý hợp vệ sinh.C. Trồng cây xanh, sử dụng bếp cải tiến để giảm khói.

D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

câu 2: Khi nào các vật phát ra âm thanh? M1 -0,5 ngày

A. Khi uốn cong vật.C. Bằng vật dao động điều hòa.B. Khi một vật đặt cạnh một vật khác.

D. Khi ném vật.

Câu hỏi 3: Âm thanh có thể truyền qua những chất nào? M1 -0,5 ngày

A. Chất lỏng, chất khí.C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn.B. Chất khí, chất rắn.

D. Xốp, đặc.

Câu hỏi 4: Điều gì xảy ra nếu cây không được tưới nước? M1 -0,5 ngày

A. Cây sẽ di chuyển xuống nước.C. Cây khô héo và chết.B. Cây sẽ phát triển tốt.

D. Cây sẽ đợi mưa.

Câu hỏi 5: Điền nhiệt độ thích hợp vào: M2 -1đ

Nhiệt độ của nước sôi: ………………………… ..

Thân nhiệt của người khỏe mạnh xấp xỉ: …………………….

Câu hỏi 6: Ghép câu đố cột A với câu đố cột B: M2 -1đ

một

1. Tưới nước cho cây phủ kín lồng.

2. Cho ăn nhiều bụi, chuồng trại kín gió.

TÁCH

1. Nó có khả năng chống nóng cho cây trồng.

B. Chống rét cho động vật.

câu 7: Đúng chính tả D, viết sai chính tả Hỏi: Tại sao khi đặt tay vào vật bằng đồng, khi lạnh hơn khi đặt tay vào vật bằng gỗ? M3 -1đ

☐ Các vật thể bằng gỗ có nhiệt độ thấp hơn so với các vật thể bằng gỗ.☐Copper tỏa nhiệt lạnh đến tay chúng ta nhiều hơn so với gỗ.Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ, do đó, nhiệt lượng từ tay chúng ta truyền từ gỗ sang đồng nhiều hơn. Do đó, cảm giác mát hơn khi chạm vào một đồ vật bằng đồng.

☐Copper có chất làm mát, gỗ thì không.

câu 8: Tại sao người ta cần sục khí cho nước bể cá? M3 -1đ

A. Để cung cấp ôxi cho cá.C. Để cung cấp khí nitơ cho cá.B. Cung cấp thức ăn cho cá.

D. Để cung cấp khí cacbonic cho cá.

câu 9: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: (sức khoẻ, sự ấm áp, dinh dưỡng, vẻ đẹp tự nhiên) M2 -1đ

Ánh nắng mặt trời …………………………………………………………………………………………. (1), ………………………… (2) và đun nóng. Nhờ có ánh sáng mà ta tri giác được mọi vật ………… .. (3).

Câu 10: Hãy liệt kê ít nhất 3 lưu ý để bảo vệ mắt khi đọc và viết. M3 -1đ

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1 điểm)

Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí ……………… .. và sinh ra khí ……………… ..

câu 12: Bạn nghĩ mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu? M4 -1đ

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022

Quyết định

Đáp lại

chỉ ra

mức độ ý thức

Đầu tiên.

một

0,5

Cấp độ 1

hai.

0,5

Cấp độ 1

3.

0,5

Cấp độ 1

4.

0,5

Cấp độ 1

5.

Nhiệt độ nước sôi: 100 ° C

Nhiệt độ của một người khỏe mạnh là khoảng: 37 ° C

Đầu tiên

Cấp độ 2

6.

1a-2b

Đầu tiên

Cấp độ 2

7.

S – S – D – SẼ

Đầu tiên

cấp 3

số 8.

một

Đầu tiên

cấp 3

9.

thức ăn – hâm nóng – sức khỏe – vẻ đẹp tự nhiên

Đầu tiên

Cấp độ 2

đằng trước.

– Bạn phải duy trì khoảng cách chính xác giữa mắt của bạn và máy tính xách tay.

– Không đọc hoặc viết trong điều kiện ánh sáng yếu.

– Đừng đọc trong một chiếc ô tô bập bênh.

… (St viết theo cách hiểu của mình)

Đầu tiên

cấp 3

Ngày 11.

Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbonic và thải ra khí ôxy.

Đầu tiên

Cấp độ 1

Thứ mười hai.

– Sử dụng tiết kiệm năng lượng.

– Bỏ rác đúng nơi quy định.

– Tái chế rác thải nhựa tùy theo năng lực của bạn.

… (St viết theo cách hiểu của mình)

hai

Cấp 4

Năm học 2021 – 2022 Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 – Câu 2

Ma trận câu hỏi ôn thi môn khoa học lớp 4 học kì 2 – lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

Trao đổi chất / Dinh dưỡng

số câu

Đầu tiên

hai

Đầu tiên

4

Chấm câu

0,5

1,5

1,0

3.0

Bố mẹ

số câu

hai

Đầu tiên

hai

Đầu tiên

Chấm câu

2.0

2.0

2.0

2.0

Bầu không khí

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

hai

Chấm câu

1,0

1,0

1,0

Đầu tiên

hai

số câu

Đầu tiên

5

Đầu tiên

hai

Đầu tiên

7

3

Chấm câu

0,5

4,5

1,0

3

1,0

6

4

2021 – 2022 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

SỞ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC TP. ….
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…… ..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
KHOA HỌC LỚP 4
NĂM HỌC: 2021 – 2022
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3) và hoàn thành các bài tập dưới đây.

Câu hỏi 1. Người béo phì có nguy cơ mắc những bệnh gì?

A. Bệnh về mắtB. rối loạn tiêu hóaC. Tim mạch, tiểu đường

D. Trí tuệ kém phát triển

câu 2 Thực phẩm giàu carbohydrate bao gồm:

A. Thịt, cá, trứng, cua.B. Đậu cô ve, đậu tương, rau cải.C. Ngô, dừa, lạc, mỡ lợn, gạo nếp.

D. Gạo, mì, khoai, ngô.

câu 3 Quá trình tự tạo ra các chất của mình bằng cách lấy chất dinh dưỡng, nước, không khí từ môi trường xung quanh và thải các chất cặn bã ra môi trường là gì?

A. Quá trình hô hấpB. Quá trình xuất việnC. Quá trình tiêu hóa

D. Trao đổi chất

câu 4. Kết hợp thông tin trong cột A với thông tin trong cột B sao cho thích hợp:

Câu hỏi 5. Vai trò của nước đối với sự sống là gì?

(T là đúng, S là sai)

☐ Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể của con người và động vật.☐ Nước chỉ cần thiết cho động thực vật sống dưới nước.☐ Nhờ có nước, cơ thể mới hấp thụ được các chất dinh dưỡng hòa tan.

☐ Nước giúp con người vui vẻ.

câu 6 Chọn các từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: (khí cacbonic, vi khuẩn, nitơ, oxi)

– Không khí gồm hai thành phần chính …………. …… và ……. ………….

– Ngoài hai thành phần chính trên, không khí còn chứa các thành phần khác như: …………………………., Hơi nước, …………. ………… .khí.

câu 7 Chọn các từ thích hợp chỉ mưa, ngưng tụ, mây, giọt nước:

Hơi nước bốc lên gặp ………………… .. lạnh rất nhỏ. để tạo ……………………………………………………… … Giọt nước chứa trong mây rơi xuống đất.

câu 8: Không khí có những tính chất nào trong các hình sau?

Không khí có các tính chất sau: ………………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 9 Hãy nêu ví dụ về việc con người đã ứng dụng các tính chất của nước vào đời sống.

Nước chảy từ trên xuống dưới:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nước có thể hòa tan một số chất: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 10. Chúng ta nên sử dụng bình khí ôxy trong những trường hợp nào?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022

Câu 1. XONG (0,5 điểm)

Câu 2. DỄ (0,5 điểm)

Câu 3. DỄ (1 điểm)

câu 4 (1 điểm)

Chất đạm / không nên cho ăn

Iốt / Phát triển thể chất và trí tuệ kém

vitamin A / Mắt kém thì có thể mù.

Sinh tố DỄ DÀNG / Bệnh còi xương

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ)

Câu hỏi 5. (1 điểm)

Trả lời đơn đặt hàng: T – S – D – ĐỎ

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ)

câu 6 (1 điểm)

Thứ tự của các từ cần điền như sau: oxy / nitơ / carbon dioxide / vi khuẩn,

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ)

câu 7 (1 điểm)

Đúng thứ tự các phép điền: ngưng tụ, giọt nước, mây, mưa.

(Mỗi từ điền đúng được 0,25đ)

câu 8 (1 điểm)

Trả lời:Không khí không có hình dạng xác định. Không khí có thể nén hoặc giãn nở. Không khí là tất cả xung quanh chúng ta.

câu 9. (2 điểm)

nước chảy từ trên xuống dưới: Mái dốc xuống để thoát nước nhanh, máy phát điện hoạt động, v.v. (0,5 ngày)

Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh giải khát, pha nước muối súc miệng, … (0.5đ)

câu 10. (1 điểm)

Trả lời: Mọi người cần dùng bình ôxy để thở: khi khó thở (bệnh nặng), khi lặn xuống đáy biển, khi leo lên đỉnh núi cao, v.v.

(Bạn sẽ được 0,5 đồng nếu bạn nêu rõ từng tình huống)

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình. Với 4 đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 4, còn giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý.  Vậy mời thầy cô và các em tải 4 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu Số điểm

Câu số

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Thông hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

Mức 4
(vận dụng NC)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Không khí

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1.5

Câu số

1

8

1,8

2. Âm thanh

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Câu số

2, 3

2, 3

3. Ánh sáng

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

1

1

1

Câu số

9

10

9

10

4. Nhiệt

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

2

1

1

3

1

Câu số

5, 6

7

12

5, 6, 7

12

5. Thực vật

Số câu

2

2

Số điểm

1.5

1.5

Câu số

4;11

4;11

6. Động vật

Số câu

Số điểm

Câu số

Tổng

Số câu

5

3

2

1

1

10

2

Số điểm

3

3

2

1

1

8

2

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường:…………………………………..Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IIMÔN: KHOA HỌC–LỚP 4Năm học: 2021 – 2022Thời gian làm bài 40 phút

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài Câu 1: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? M1 -0,5đ A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí.B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định. Câu 2: Vật phát ra âm thanh khi nào? M1 -0,5đ A. Khi uốn cong vật.C. Khi làm vật rung động.B. Khi vật đặt cạnh với vật khác.D. Khi ném vật. Câu 3: Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì? M1 -0,5đ A. Chất lỏng, chất khí.C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn.B. Chất khí, chất rắn.D. Chất xốp, chất rắn. Câu 4: Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước? M1 -0,5đ A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước.C. Cây sẽ héo và chết.B. Cây sẽ phát triển tốt.D. Cây sẽ chờ mưa. Câu 5: Điền nhiệt độ thích hợp vào chỗ chấm: M2 -1đ Nhiệt độ của nước đang sôi là: ………………………………………………….. Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: ……………………………………………..

Câu 6: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: M2 -1đ

A

1. Tưới cây, che giàn.

2. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.

B

a. Chống nóng cho cây.

b. Chống rét cho động vật.

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? M3 -1đ ☐Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.☐Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.☐Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.☐Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh. Câu 8: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá? M3 -1đ A. Để cung cấp khí ô-xy cho cá.C. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.B. Để cung cấp thức ăn cho cá.D. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá. Câu 9: Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: (sức khỏe, sưởi ấm, thức ăn, vẻ đẹp thiên nhiên) M2 -1đ Ánh sáng mặt trời giúp chúng ta có …..………………. (1) , ………………… (2) và được sưởi ấm. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả ………..… (3) . Câu 10: Em hãy nêu ít nhất 3 lưu ý khi đọc và viết để bảo vệ mắt. M3 -1đ Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1 điểm) Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí …………….. và thải ra khí………….. Câu 12: Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu ? M4 -1đ

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Mức độ nhận thức

1.

A

0,5

Mức 1

2.

C

0,5

Mức 1

3.

C

0,5

Mức 1

4.

C

0,5

Mức 1

5.

Nhiệt độ của nước đang sôi là: 100°C
Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: 37°C

1

Mức 2

6.

1a-2b

1

Mức 2

7.

S – S – Đ – S

1

Mức 3

8.

A

1

Mức 3

9.

thức ăn – sưởi ấm – sức khỏe – vẻ đẹp thiên nhiên

1

Mức 2

10.

– Nên giữ đúng khoảng cách giữa mắt và vở. – Không nên đọc và viết dưới ánh sáng yếu. – Không đọc sách trên xe lắc lư.

… (HS viết theo ý hiểu)

1

Mức 3

11.

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí các – bô-níc và thải ra khí ô-xi

1

Mức 1

12.

– Sử dụng tiết kiệm điện. – Không xả rác bừa bãi. – Tái chế rác thải nhựa theo khả năng.

… (HS viết theo ý hiểu)

2

Mức 4

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm 2021 – 2022 – Đề 2
Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN
KQ

TL

HT khác

TN
KQ

TL

HT khác

TN
KQ

TL

HT khác

TN
KQ

TL

HT khác

TN
KQ

TL

HT khác

Trao đổi chất/Dinh dưỡng

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

0,5

1,5

1,0

3,0

Nước

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Không khí

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1

2

Số câu

1

5

1

2

1

7

3

Số điểm

0,5

4,5

1,0

3

1,0

6

4

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT …….TRƯỜNG TH&THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 4NĂM HỌC: 2021 – 2022(Thời gian làm bài : 40 phút)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3) và hoàn thành các bài tập dưới đây. Câu 1. Người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc bệnh gì? A. Bệnh về mắtB. Rối loạn tiêu hóaC. Tim mạch, tiểu đườngD. Kém phát triển về trí tuệ Câu 2. Thức ăn chứa nhiều chất bột đường là: A. Thịt, cá, trứng, cua.B. Đậu cô ve, đậu nành, rau cải.C. Bắp, dừa, lạc, mỡ lợn, xôi nếp.D. Gạo, bún, khoai lang, bắp. Câu 3. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường thường được gọi chung là quá trình gì? A. Quá trình hô hấpB. Quá trình bài tiếtC. Quá trình tiêu hóaD. Quá trình trao đổi chất

Câu 4. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

Câu 5. Vai trò của nước đối với sự sống là gì? (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống) ☐ Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người và động vật.☐ Nước chỉ cần cho những thực vật và động vật sống ở dưới nước.☐ Nhờ có nước mà cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hòa tan.☐ Nước giúp con người vui chơi giải trí. Câu 6. Lựa chọn các từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm trong các câu dưới đây cho phù hợp: (các-bô-níc, vi khuẩn, ni-tơ, ô-xy ) – Không khí gồm hai thành phần chính là …………….…… Và …….…………… – Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần khác như: …………………., hơi nước, ………….………….bụi . Câu 7. Chọn các từ thích hợp mưa, ngưng tụ, đám mây, hạt nước vào chỗ chấm: Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ………………………………………………….. thành những …………………………………….. rất nhỏ, tạo nên các …………………………………………………….. . Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành ………………………………………………. .

Câu 8: Các bức ảnh dưới đây cho em biết không khí có những tính chất gì?

Không khí có những tính chất của là:………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 9. Nêu ví dụ chứng tỏ con người đã vận dụng các tính chất của nước vào cuộc sống. Nước chảy từ trên cao xuống thấp: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nước có thể hòa tan một số chất: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 10. Trong trường hợp nào chúng ta phải dùng bình ô-xy? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2021 – 2022 Câu 1. C (0,5 điểm) Câu 2. D (0,5 điểm) Câu 3. D (1 điểm) Câu 4. (1 điểm) Chất đạm / Suy dinh dưỡng I-ốt / Kém phát triển thể lực và trí tuệ Vi-ta-min A / Mắt nhìn kém,có thể mù lòa Vi-ta-min D / Còi xương (Mỗi ý đúng được 0,25đ) Câu 5. (1 điểm) Thứ tự đáp án : Đ – S – Đ – Đ (Mỗi ý đúng được 0,25đ) Câu 6. (1 điểm) Thứ tự các từ cần điền là : ô-xy/ Ni-tơ/ các-bô-níc/ vi khuẩn, (Mỗi ý đúng được 0,25đ) Câu 7. (1 điểm) Thứ tự điền đúng: ngưng tụ, hạt nước, đám mây, mưa. (Mỗi từ điền đúng được 0,25đ) Câu 8. (1 điểm) Trả lời:Không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra. Không khí có xung quanh chúng ta. Câu 9. (2 điểm) Nước chảy từ trên cao xuống thấp: lợp mái nhà dốc xuống để thoát nước nhanh, chạy máy phát điện,… (0,5đ) Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh giải khát, pha nước muối để súc miệng,…(0,5đ) Câu 10. (1 điểm) Trả lời: Người ta phải dùng bình ô-xy để thở khi: bị khó thở ( bệnh nặng), lặn sâu dưới biển, leo lên đỉnh những ngọn núi cao,… (Nêu được mỗi trường hợp được 0,5đ)

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Khoa #học #lớp #năm #theo #Thông #tư

  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • #Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Khoa #học #lớp #năm #theo #Thông #tư

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Bồn nước nhựa 1000 lít giá bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.