Để tạo mẫu hỏi ta có mấy cách thực hiện

Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Đề bài

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi.

Lời giải chi tiết

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi :

– Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

– Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

– Chọn các trường cần hiển thị.

– Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

– Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

– Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

Loigiaihay.com

 • Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

 • Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

 • Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

 • Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

 • Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện.

 • Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

 • Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau

 • Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

  Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Sữa chua ăn TH Topkid cho trẻ bao nhiêu tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.