Để nhận biết muối Na2SO4 dùng thuốc thử là

Đáp án D

Dùng dd BaCl2 vì cho vào dd Na2SO4 có kết tủa trắng, còn cho vào dd NaCl thì không có hiện tượng gì.

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ trắng+ 2NaCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

A. HCl                  

B. NaCl                

Bạn đang xem: Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

C. K2SO4              

 • D. Ba(OH)2

  Trả lời:

  Đáp án: D. Ba(OH)2

  Giải thích: Để nhận biết Na2SO4 người ta dùng Ba(OH)2 làm thuốc thử vì tạo kết tủa trắng BaSO4

  Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn về Muối sunfat để giải đáp câu hỏi trên nhé!

  1. Muối sunfat là gì?

  + Muối sunfat là muối của axir sunfuric. Có 2 loại muối sunfat:

  + Muối trung hoà (muối sunfat) chứa ion sunfat SO. Phần lớn muối sunfat đều tan trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 không tan

  + Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion hiđrosunfat HSO

  2. Nhận biết ion sunfat

    Thuốc thử nhận biết ion sunfat SO là dung dịch muối bari. Sản phẩm phản ứng là bari sunfat BaSO4 kết tủa trắng, không tan trong axit.

    Nhận biết muối sunfat

                          H2SO4 + BaCl2  →→BaSO4 + 2HCl

                          Na2SO4 + Ba(OH)2  →→BaSO4 + 2NaOH

  Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

  Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

  Xem thêm  Lamp Tiếng Việt là gì

  Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

  Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây ?

  Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

  Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

  MgCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra

  Chỉ dùng dung dịch H2SO4 có thể phân biệt được cặp kim loại nào sau đây?

  Để nhận biết dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl người ta dùng

  Để nhận ra sự có mặt của ion SO42- trong dung dịch, người ta thường dùng

  Dãy các chất nào sau đây có thể dùng dung dịch H2SO4 để phân biệt ?

  Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch: 

  Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4  người ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu hỏi: Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

  A. HCl                  

  B. NaCl                

  C. K2SO4              

  D. Ba(OH)2

  Trả lời:

  Đáp án: D. Ba(OH)2

  Giải thích: Để nhận biết Na2SO4 người ta dùng Ba(OH)2 làm thuốc thử vì tạo kết tủa trắng BaSO4

  Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về Muối sunfat để giải đáp câu hỏi trên nhé!

  1. Muối sunfat là gì?

  + Muối sunfat là muối của axir sunfuric. Có 2 loại muối sunfat:

  + Muối trung hoà (muối sunfat) chứa ion sunfat SO. Phần lớn muối sunfat đều tan trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 không tan

  Xem thêm  Phiếu bài tập cuối tuần tiếng anh lớp 5

  + Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion hiđrosunfat HSO

  2. Nhận biết ion sunfat

    Thuốc thử nhận biết ion sunfat SO là dung dịch muối bari. Sản phẩm phản ứng là bari sunfat BaSO4 kết tủa trắng, không tan trong axit.

    Nhận biết muối sunfat

                          H2SO4 + BaCl2  →→BaSO4 + 2HCl

                          Na2SO4 + Ba(OH)2  →→BaSO4 + 2NaOH

  Bạn đang xem bài viết của chuyên mục Thuốc
  Thuộc website Harveymomstudy.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.