Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục

a) Mở thư mục KHOILOP4 đã tạo ở hoạt động 3, mục A của Bài 1, tạo các thư mục theo mô tả:

– Thư mục con LOP4B là thư mục con của thư mục KHOILOP4.

–  Thư mục TO1, TO2, TO3 là thư mục con của thư mục LOP4B.

–  Thư mục An, Binh, Khiem là thư mục con của thư mục TO1.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

b) Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng.

– Thư mục LOP4B có các thư mục con: . . ., . . ., . . .

–  Thư mục TO1 có các thư mục con: . . ., . . ., . . .

c) Đánh dấu x vào ô trống ở sau câu đúng.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Để mở thư mục LOP4B, em phải thực hiện thao tac nào sau đây?

Lời giải chi tiết:

a)

–  Trong thư mục KHOILOP4, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là LOP4B rồi nhấn Enter.

–   Bước 1. Trong thư mục LOP4B, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO1 rồi nhấn Enter.

Bước 2. Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO2 rồi nhấn Enter.

Bước 3. Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là TO3 rồi nhấn Enter.

– Trong thư mục TO1, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là An rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Binh rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Khiem rồi nhấn Enter.

b)

– Thư mục LOP4B có các thư mục con: TO1, TO2, TO3.

Xem thêm:  Tính năng hẹn hò trên Facebook có từ Nam nào

– Thư mục TO1 có các thư mục con: An, Binh, Khiem.

c)

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 6 – Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 6
  • Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 6

Nội dung thực hành

a. Mở chương trình ứng dụng quan sát và khám phá máy tính

Để xem những gì có trên máy tính, em có thể sử dụng chương trình ứng dụng File Explorer để quan sát như sau:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Sau khi mở File Explorer như hình trên, chúng ta sẽ bắt đầu nháy chuột chọn lần lượt các đối tượng thư mục, ổ ở bên trái và quan sát nội dung chi tiết của nó ở bên phải.

b) Xem nội dung các ổ đĩa

– Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa, chẳng hạn C: ở khung bên phải sẽ hiển thị cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa C, bao gồm các tệp và các thư mục con.

Xem thêm:  Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị

– Nếu cửa sổ không đủ lớn để chưa hết nội dung, các em có thể kéo các thanh cuộn để xem phần còn lại.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Thay đổi tùy chọn hình thức thể hiện thông tin tại khung bên phải.

+ Cách 1: Nháy nút phải chuột lên một vùng trống trong khung bên phải, để mở bảng chọn tắt. Chọn View và chọn tiếp các lựa chọn hiển thị.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

+ Cách 2: Chọn dải lệnh View để làm xuất hiện nhóm lựa chọn hình thức và cách thể hiện như hình sau. Di chuyển chuột đến vị trí lệnh, nháy chuột để thiết lập.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

c) Xem nội dung các thư mục

– Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở khung bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng của thư mục tại khung bên phải để xem nội dung thư mục đó.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Nếu thư mục có thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong khung bên trái sẽ có dấu ( , ) để thông báo. Nháy lên nút này để hiện hoặc ẩn các thư mục con bên trong thư mục này sẽ ở khung bên phải.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

d) Tạo thư mục mới

– Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới, rồi thực hiện các bước như hình sau:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

e) Đổi tên thư mục

Cách 1:

– Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.

– Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.

– Gõ tên mới của thư mục rôi ấn phím Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

Cách 2:

– Nháy nút phải chuột vào tên thư mục cần đổi tên, để mở bảng chọn tắt.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Chọn lệnh Rename trong bảng chọn tắt.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Gõ tên thư mục mới rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

g) Xóa thư mục

Xem thêm:  Nhập sai mã PIN 3 lần Google Adsense

– Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Nhấn phím Delete.

h) Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa

– Nháy đúp chuột lên biểu tượng thùng rác ngoài màn hình hoặc nháy nút chuột phải lên biểu tượng thùng rác và chọn lệnh Open

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Cửa sổ File Explorer mở ra, nhay chuột phải lên các tệp, thư mục muốn khôi phục và chọn Restore.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Lưu ý:

– Thư mục sẽ được đưa vào thùng rác, chỉ khi nào em xóa nó trong thùng rác thì thư mục mới bị xóa thực sự.

– Chọn lệnh Empty Recycle sẽ xóa vĩnh viễn tất cả thông tin thùng rác.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

i) Thực hành tổng hợp

1) Sử dụng File Explorer để xem nội dung ổ đĩa C:.

– Mở File Explorer và lần lượt click vào các thư mục và ổ đĩa ở khung bên trái và xem nội dung chi tiết ở khung bên phải.

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

NgocHa trong thư mục gốc C.

– Nhấn chuột phải vào vùng trống trong vùng bên phải, chọn New folder:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

NgocHa rồi ấn Enter để hoàn tất:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Album cua em:

NgocHa và chọn Rename:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Album cua em và ấn Enter:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Album cua em vừa mới đổi tên trong bước 3

Album cua em và nháy chuột chọn Delete:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

– Nháy chuột chọn Yes để xóa thư mục:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Album cua em đã được xóa khỏi ổ đĩa C:

Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi tên rồi chọn tiếp

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts