Đề bài – trả lời hoạt động khám phá 1 trang 13 sgk toán 6 chân trời sáng tạo tập 2

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận \(\frac{{ – 5}}{3}\) tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận \(\frac{{ – 2}}{3}\) tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Đề bài

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận \(\frac{{ – 5}}{3}\) tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận \(\frac{{ – 2}}{3}\) tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

So sánh hai phân số biểu thị lợi nhuận của hai công ty và kết luận.

Lời giải chi tiết

Do \(\frac{{ – 5}}{3} < \frac{{ – 2}}{3}\) nên công ty A đạt lợi nhuận ít hơn công ty B.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Đề bài - đề số 5 - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 1

Related Posts