Đề bài – nêu nội dung và ý nghĩa cuộc duy tân minh trị năm 1868?

– Về chính trị – xã hội:Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

Đề bài

Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 67 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

* Nội dung:

Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực:

– Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ

+ Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

– Về chính trị – xã hội:Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

– Về giáo dục:

+ Chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng dạy khoa học – kĩ thuật.

+ Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

– Về quân sự:

+ Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây.

+ Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

* Ý nghĩa:

– Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  In cold blood là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.