Đề bài – giải câu 1 trang 103 sbt địa 8

a) Ghi tên các miền tiếp giáp với miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ (TB và BTB).

Đề bài

Dựa vào hình 20 dưới đây:

Em hãy:

a) Ghi tên các miền tiếp giáp với miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ (TB và BTB).

b) Tô màu xanh vào miền TB và BTB.

c) Ghi tên các nước, tên biển và tên vịnh tiếp giáp với miền TB và BTB.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí, địa hình – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) b) c)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Viết đoạn văn tổng phân hợp (khoảng 12 câu) nêu cảm nhận về 4 câu thơ đầu bài đoàn thuyền đánh cá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.