Đề bài – giải bài 4 trang 7 sách bài tập lịch sử và địa lí 6

vì đây chỉ là những tư liệu được truyền từ đời này sang đời khác, người này sang người khác, rất dễ bị thêm bớt theo ý của người kể và không có một bằng chứng nào để chứng minh những tư liệu này có phải sự thật lịch sử không.

Đề bài

Tục ngữ Việt Nam có câu Tam sao thất bản theo em loại tư liệu lịch sử nào có thể mắc hạn chế đó? Kể tên và giải thích tại sao.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm các loại tư liệu trong phần 2, SGK trang 12,13 va tư duy

Lời giải chi tiết

Đối với câu Tam sao thất bản, thể loạitư liệu truyền miệngcó thể mắc hạn chế.

vì đây chỉ là những tư liệu được truyền từ đời này sang đời khác, người này sang người khác, rất dễ bị thêm bớt theo ý của người kể và không có một bằng chứng nào để chứng minh những tư liệu này có phải sự thật lịch sử không.

Loigiahay.com

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Giá trị hợp đồng là gì

Related Posts