Đề bài – giải bài 37.2 trang 62 sách bài tập khtn 6 – kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Quan sát hình dạng, cấu tạo của các loài kích thước nhỏ (kiến, muỗi).

Đề bài

Lựa chọn dụng cụ phù hợp khi quan sát các đối tượng sau:

a) Quan sát các loài ở xa.

b) Quan sát hình dạng, cấu tạo của các loài kích thước nhỏ (kiến, muỗi).

Lời giải chi tiết

a) ống nhòm, b) kính lúp.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Related Posts