Đề bài – giải bài 36.2 trang 59 sách bài tập khtn 6 – kết nối tri thức với cuộc sống.

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là

Đề bài

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là

A. hình thái đa dạng.

B. có xương sống.

C. kích thước cơ thể lớn.

D. sống lâu.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 20 cửa hàng của iphone Huyện An Biên Kiên Giang 2022

Related Posts