Đề bài – giải bài 3 trang 60 sách bài tập địa lí 6 chân trời sáng tạo

+) Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất Nằm trên một đường thẳng Dao động thủy triều lớn nhất Ngày trăng tròn hoặc không trăng.

Đề bài

1. Nối các sự kiện sau để hoàn thành sơ đồ về thủy triều.

Đề bài - giải bài 3 trang 60 sách bài tập địa lí 6 chân trời sáng tạo

2. Dựa vào hình 18.4 trong SGK để hoàn thành bảng thông tin về các dòng biển sau:

Đề bài - giải bài 3 trang 60 sách bài tập địa lí 6 chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Dựa vào lý thuyết về triều cường và triều kém:

+ Vào ngày trăng tròn hay vào ngày không trăng, triều lên cao nhất và xuống thấp nhất, đó là ngày chiều cường.

+ Vào những ngày trăng bán nguyệt đầu tháng hay cuối tháng, triều lên ít nhất và cũng xuống ít nhất, đó là triều kém.

– Dựa vào hình 18.4 SGK:

Đề bài - giải bài 3 trang 60 sách bài tập địa lí 6 chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết

1. Thủy triều

+) Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất Nằm trên một đường thẳng Dao động thủy triều lớn nhất Ngày trăng tròn hoặc không trăng.

+) Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất Nằm vuông góc với nhau Dao động thủy triều nhỏ nhất Ngày trăng khuyết.

2. Dòng biển

Đề bài - giải bài 3 trang 60 sách bài tập địa lí 6 chân trời sáng tạo

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Sơn chống rỉ tiếng anh là gì

Related Posts