Đề bài – giải bài 2 trang 32 vở bài tập địa lí 7

Chọn nội dung thích hợp và ghi vào bảng dưới đây để nêu rõ sự phân bố các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hòa.

Đề bài

Chọn nội dung thích hợp và ghi vào bảng dưới đây để nêu rõ sự phân bố các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hòa.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các sản phẩm nông nghiệp – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Bài 17.9, 17.10* trang 43 sbt vật lí 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.