Đề bài – gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào?

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nhân dân lao động: nông dân, công nhân, thợ thủ công, thương nhân,

Đề bài

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 94, 95 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nhân dân lao động: nông dân, công nhân, thợ thủ công, thương nhân,

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - bài 15.15 trang 37 sbt hóa học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.