Đề bài – câu 4 trang 169 sgk công nghệ 10

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề bài

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải chi tiết

– Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Xác định kế hoạch bán hàng

+ Kế hoạch mua hàng

+ Kế hoạch vốn kinh doanh

+ Kế hoạch lao động cần sử dụng

+ Kế hoạch sản xuất.

– Công thức lần lượt lập các phương diện như sau:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Lesson one: words - unit 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.